Temat: Metanol  i etanol alkohole monohydroksylowe.

Podręcznik str. 142 - 149

 1. Napisz nazwę systematyczną i zwyczajową metanolu.

1.Napisz wzór sumaryczny i strukturalny metanolu i etanolu.

 1. Jak otrzymać etanol?
 2. Na czym polega proces fermentacji alkoholowej etanolu?

5.Napisz równanie reakcji fermentacji alkoholowej.

 1. Co to są enzymy?
 2. Doświadczenie 25 str. 144 – zapisz obserwacje i wnioski.
 3. Napisz równanie reakcji spalania całkowitego i niecałkowitego etanolu. (dla chętnych)
 4. Na czym polega zjawisko kontrakcji?
 5. Doświadczenie nr 26 str.146 – W jaki sposób wykryć obecność alkoholu – zapisz obserwacje i wnioski.
 6. Podaj właściwości fizyczne i chemiczne metanolu i etanolu.
 7. Zastosowanie metanolu i etanolu str. 148
 8. Jak etanol wpływa na organizm?

 

 Temat: Glicerol – alkohol polihydroksylowy.

 1. Napisz nazwę systematyczną i zwyczajową glicerolu
 2. Napisz wzór sumaryczny, strukturalny, półstrukturalny, grupowy glicerolu.
 3. Doświadczenie 27 str. 151 – Badanie właściwości glicerolu – zapisz obserwacje i wnioski.
 4. Zapisz reakcje spalania całkowitego i niecałkowitego glicerolu. (dla chętnych)
 5. Zapisz właściwości fizyczne i chemiczne glicerolu.
 6. Zastosowanie glicerolu str. 152

Temat: Porównanie właściwości alkoholi.

 

 1. Jaka jest zależność między właściwościami alkoholi a liczbą atomów węgla w cząsteczce? Tabela str. 154 przeanalizuj ustnie
 2. Napisz reakcje spalania całkowitego i niecałkowitego butanolu i propanolu. (dla chętnych)
 3. Wykonaj zadanie: 1 b, c, 2, 3 str.