Ogłoszenia

Od poniedziałku, 1 lutego br. obowiązują dotychczasowe zasady funkcjonowania szkół i placówek.

Uczniowie klas I–III szkół podstawowych oraz dzieci w wychowaniu przedszkolnym kontynuują naukę stacjonarną z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego, określonych w wytycznych MEiN, Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

Uczniowie klas IV–VIII szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży do 14 lutego br. będą nadal uczyć się zdalnie.

Plany lekcji na II semestr r. szk. 2020/2021 (ważne od 18.01.2021 r.):

Od 18 stycznia 2021 r.

PRZEDSZKOLE- BEZ ZMIAN (zajęcia w stałych grupach)

KLASY I - III - zajęcia według planu lekcji w szkole. Prosimy Rodziców/ Opiekunów o przypomnienie dzieciom zasad dotyczących funkcjonowania we wspólnej przestrzeni, w szczególności o dezynfekcji/ myciu rąk oraz o zachowaniu dystansu lub zakładaniu maseczki

AUTOBUSY SZKOLNE rano bez zmian- powrót wszystkich dzieci po 5. lekc