Ogłoszenia

 Po analizie Wniosków o przyjęcie dziecka do Samorządowego Przedszkola w Lipsku na rok szkolny 2020/2021 informujemy, że wszystkie złożone wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie. W związku z obecną sytuacją epidemiczną w kraju, nie umieszczamy na razie list dzieci w budynku przedszkola. Dzieci trafią do grup zgodnie z ich wiekiem.

Barbara Aleksiejczyk
Dyrektor ZSS w Lipsku

W następnym tygodniu piszemy egzamin próbny:

  • 30 marca br. (poniedziałek), ok. godz. 9:00 – język polski
  • 31 marca br. (wtorek), ok. godz. 9:00 – matematyka
  • 1 kwietnia br. (środa), ok. godz. 9:00 – języki obce nowożytne.

UWAGA RODZICE/OPIEKUNOWIE

UCZNIÓW I PRZEDSZKOLAKÓW

  Od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r. obowiązują przepisy, dzięki którym możliwe jest prowadzenie kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19.

  Informujemy, iż w menu "Dla uczniów -> Materiały dla uczniów" na stronie szkoły znajdują się materiały do samodzielnej pracy. Strona jest stale aktualizowana.