Składka na Radę Rodziców w roku szkolnym 2021/22 wynosi: 1 dziecko – 40 zł, 2 dziecko – 35 zł, 3 i kolejne – 30 zł. Składki na RR można wpłacać u wychowawcy klasy lub na konto: Bank Spółdzielczy w Suwałkach, 52 9359 0002 0092 1047 2001 0103, odbiorca: ZSS w Lipsku, ul Szkolna 1. W tytule wpisujemy imię i nazwisko dziecka, klasa.

  W tym roku szkolnym w naszej bibliotece odbywać się będą spotkania w ramach Programu Grantowego "Moje miejsce na Ziemi" finansowanego przez Fundację Orlen.

Organizatorem spotkań jest Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich Oddział w Augustowie. 6 lutego spotkanie z autorką książek dla dzieci P. Urszulą Sieńkowską-Cioch, 11 lutego odbędą się warsztaty z szycia z P. Izabelą Cembor. Zaplanowany jest również wyjazd na spotkanie z fanem czytelnictwa P. Piotrem Rułkowskim.