Składka na Radę Rodziców w roku szkolnym 2021/22 wynosi: 1 dziecko – 40 zł, 2 dziecko – 35 zł, 3 i kolejne – 30 zł. Składki na RR można wpłacać u wychowawcy klasy lub na konto: Bank Spółdzielczy w Suwałkach, 52 9359 0002 0092 1047 2001 0103, odbiorca: ZSS w Lipsku, ul Szkolna 1. W tytule wpisujemy imię i nazwisko dziecka, klasa.

Nasza drużyna wzięła udział w ogłoszonej w naszym hufcu ogólnopolskiej akcji „Czekolada od harcerzy”, która zrodziła się na zjeździe kapelanów wszystkich organizacji harcerskich w Warszawie.

Poprzez swój udział harcerze chcieli podziękować żołnierzom, funkcjonariuszom, którzy strzegą naszej wschodniej granicy i pokazać, że jesteśmy z nimi. Koordynator akcji w naszym hufcu dh. kapelan Łukasz Ruminowicz we wtorek późnym popołudniem osobiście odebrał czekolady z rąk naszych harcerek.