Artykuły

Regulamin uczęszczania na zajęcia kółka teatralnego "Iskra"

  • Drukuj

1. Uczęszczamy na zajęcia regularnie. (możemy opuścić zajęcia tylko 2 razy)
2. Nie spóźniamy się na zajęcia.
3. Mówimy od siebie i słuchamy innych.
4. Przygotowujemy się do ról.
5. Pomagamy w uzupełnianiu garderoby.
6. Przedstawiamy swoje propozycje.
7. Przypominamy, że każda rola jest ważna.