Witam

Przypomnijmy sobie, że w 1138r. Bolesław Krzywousty podzielił Polskę na dzielnice między swoich synów. Testament Krzywoustego został obalony przez następców- książąt piastowskich. Poszczególne dzielnice (ziemie) były dzielone na coraz więcej części (dzielnic). Nastąpiło tzw. rozdrobnienie dzielnicowe, co spowodowało osłabienie Polski. Na nasze ziemie zaczęli najeżdżać  Niemcy z Brandenburgii, Litwini i Prusowie. W 1226r. książę Mazowsza z Ziemi Świętej sprowadził Krzyżaków (nadał im Ziemię Chełmińską) , aby bronić się przed Prusami. Niestety Krzyżacy utworzyli na naszej ziemi swoje państwo- państwo zakonne.

Notatka do zeszytu: ( zapamiętać)

1138r- podział Polski na dzielnice- Bolesław Krzywousty podzielił Polskę między swoich synów

1226r.- sprowadzenie Krzyżaków do Polski- książę Mazowsza- Konrad Mazowiecki- sprowadził do Polski Krzyżaków i nadał im ziemię chełmińską