Dzień dobry, w tym tygodniu macie znowu jeden temat na dwie lekcje, pod numerem 31 na s. 189 – 192 w podręczniku. Przepiszcie go do zeszytu:

Temat: Stan wojenny w Polsce.

Temat opowiada o kryzysowej sytuacji politycznej w Polsce lat 80. XX wieku. Władze komunistyczne nie chcą dopuścić do pełni swobód obywatelskich, ogłaszają stan wojenny (stan wyjątkowy) w kraju, jak twierdzą, miał on uchronić Polskę przed wojną domową, a co gorsze – przed interwencją wojsk Układu Warszawskiego. Jako skrót proponuję notatkę do zeszytu , którą macie na s. 192 (w żółtym polu). Zapamiętajcie datę wprowadzenia stanu wojennego w Polsce, czasy te doskonale pamiętają wasi dziadkowie, możecie z nimi o tym porozmawiać, zapytajcie np. o to, w jakich okolicznościach zastała ich ta cała sytuacja? Czy  w jakiś sposób odczuli represje  stanu wojennego? Z uwagi na doniosłość tego tematu,  odpowiedzcie pisemnie na pytanie 2) znajdujące się na s. 192: wskaż rodzaje represji stosowane przez władze komunistyczne w okresie stanu wojennego, przeciw komu były skierowane? Swoje odpowiedzi możecie przysłać pod koniec tygodnia. Powodzenia i do usłyszenia. k.ż.