150. rocznica Powstania Styczniowego

  • Drukuj

  Czasem zastanawiamy się nad swoimi przodkami, jacy byli nasi dziadkowie, czym się zajmowali pradziadkowie? W czasie rocznic ważnych wydarzeń jest sposobność ku temu, aby cokolwiek sobie przypomnieć, czegoś się dowiedzieć i być może coś uświadomić. Taka właśnie myśl przyświecała tegorocznym obchodom rocznicy Powstania Styczniowego.

  30. kwietnia w MGOK-u odbyły się uroczyste obchody 150. rocznicy Powstania Styczniowego. Na początku głos zabrał dyrektor ZSS w Lipsku pan Lech Łępicki, witając serdecznie zaproszonych gości. Swoją obecnością zaszczycili nas Starosta Augustowski Franciszek Wiśniewski oraz Wicestarosta Jarosław Szlaszyński, zastępca komendanta Placówki SG w Lipsku major Andrzej Stasiulewicz a także gminne władze samorządowe.
  Program uroczystości składał się z dwóch części – historycznej i artystycznej. W pierwszej części Wicestarosta Augustowski Jarosław Szlaszyński wygłosił referat na temat przebiegu Powstania Styczniowego na Augustowszczyźnie. Obecna na sali młodzież gimnazjalna oraz zaproszeni gości dowiedzieli się, że działania powstańcze w naszej gminie rozpoczęły się właśnie w kwietniu. Wśród najbardziej zaangażowanych mieszkańców naszego regionu znaleźli się właściciele majątków Hołynka (obecnie Białoruś) oraz Murowany Lipsk należący wówczas do pana Augustowskiego. Przybyły z łomżyńskiego oddział Konstantego Ramotowskiego „Wawra" stacjonował na uroczysku Kozi Rynek. Skąd były organizowane bitwy i potyczki przeciw Rosji. Opodal Lipska powstańcy stoczyli kilka bitew: pod Gruszkami, Jastrzębną i Skieblewem.
  Drugi referat, komentarz do wystawy pt. „Pamięć" wygłosił kustosz Muzeum Ziemi Augustowskiej pan Wojciech Batura, który skupił się na tym, co o powstaniu przetrwało w pamięci potomnych i jakie są tego świadectwa. Prezentował dokumenty, fotografie i nazwiska powstańców związanych z naszym terenem. Zarówno referat jak i wystawa były ważną lekcją historii dla nas wszystkich.
  W części artystycznej wystąpił chór Tremolo działający przy ZSS w Lipsku pod batutą pani Urszuli Bobrowskiej. Chór jest laureatem licznych przeglądów ogólnokrajowych, więc zaprezentował się wyśmienicie, przykuwając uwagę słuchaczy. Dostarczył niezapominanych przeżyć artystycznych, za co słusznie został nagrodzony owacją na stojąco, a pani dyrygent otrzymała od dyrektora specjalne podziękowania „za kształtowanie wrażliwości muzycznej wielu pokoleń naszych uczniów..."Promocja wydanej płyty była okazją do złożenia podziękowań tym wszystkim, którzy przyczynili się do jej powstania. Dyrektor podziękował za wsparcie finansowe między innymi panu staroście oraz przewodniczącemu rady rodziców. Zaproszeni goście oraz chórzyści otrzymali płyty naszego chóru.
  Dziękujemy wszystkim, którzy przygotowali i uczestniczyli w tej uroczystości z nadzieją, że wzbogaciliśmy się wewnętrznie o unikalną wiedzę i mocne przeżycia artystyczne.