Witam

W tym tygodniu o tym jak w średniowieczu zakładano (lokowano) wsie i miasta. Podręcznik str. 183,184,185.

Notatka, którą przepisz do zeszytu:

Lokacja wsi:

Właściciel ziemi- książę, możnowładca lub rycerz- zawierał umowę z zasadźcą (ZASADŹCA to osoba, która zbierała chętnych(osadników) do zamieszkania w tej wsi lub mieście. Zasadźca wyznaczał każdemu ziemię, miejsce do zamieszkania. Wieś miała samorząd zwany ŁAWA WIEJSKA . Zasadźca po założeniu wsi stawał  się sołtysem. SOŁTYS zbierał czynsz- dla właściciela ziemi, przewodniczył radzie, posiadał więcej ziemi niż pozostali chłopi . Na początku istnienia wsi, ludność była zwolniona przez pewien czas z podatków -tzw. WOLNIZNA.

Lokacja miasta:

Zasadźca po założeniu miasta stawał się WÓJTEM – pobierał czynsz od mieszkańców, przewodniczył radzie miejskie zwanej ŁAWĄ. Bogatsze miasta wykupowały od wójta urząd i wybierały burmistrza.

STANY SPOŁECZNE W ŚREDNIOWIECZU

Duchowni

Rycerze

Mieszczanie

Chłopi

Praca domowa: (obowiązkowo)-wyjaśnij pojęcia

Zasadźca, wójt, sołtys, burmistrz, ława, wolnizna do 25 maja