"Szkolny Miss i Mister Grzeczności"

Regulamin konkursu „Szkolny Miss i Mister Grzeczności”

 Cel główny:

 • propagowanie zasad kulturalnego zachowania w sytuacjach dnia codziennego,
 •  rozwijanie sprawności komunikacyjnej uczniów.

Cele ogólne:

 • skuteczne porozumiewanie się w różnych sytuacjach,
 • poprawne posługiwanie się językiem ojczystym,
 • efektywne współdziałanie w zespole i praca w grupie, z zachowaniem obowiązujących norm,
 • doskonalenie nawyków kulturalnego zachowania w różnych sytuacjach,
 • rozumienie konieczności eliminowania z języka wulgaryzmów,
 • uczenie się szacunku dla dobra wspólnego,
 • używanie na co dzień zwrotów i form grzecznościowych,
 • przygotowanie się do rozpoznawania wartości moralnych, dokonywania wyborów i hierarchizacji wartości,
 • utrwalanie nawyków kulturalnych zachowań w różnych sytuacjach,
 • kształtowanie postawy dialogu, umiejętności słuchania innych i rozumienia ich poglądów.

Cele szczegółowe:

 • kulturalne zachowanie się w sytuacjach dnia codziennego w szkole i poza nią,
 • stosowanie najprostszych wyrazów uprzejmości w kontaktach międzyludzkich,
 • akceptowanie i naśladowanie pozytywnych wzorców zachowania: umiejętność prowadzenia rozmowy, uprzejmość, umiejętność słuchania, punktualność, słowność,
 • wyjaśnienie, dlaczego nie należy używać wulgarnych słów,
 • wyeliminowanie wulgaryzmów ze swojego języka,
 • dobieranie stosownego ubioru w zależności od okoliczności,
 • kulturalne kibicowanie podczas zawodów sportowych, przestrzeganie zasad fair play,
 • współdziałanie w zespole, wspólne podejmowanie decyzji, planowanie i organizowanie swojej pracy.

Czas realizacji:

 •  od listopada 2018r. do czerwca 2019r.

Kryteria wyboru:

1. Kultura osobista

 • Na co dzień używa słów: proszę, przepraszam, dziękuję;
 • Mówi dorosłym „Dzień dobry”;
 • Dba o swój wygląd, zmienia obuwie w szkole;
 • Wyjmuje ręce z kieszeni, rozmawiając, pozdrawiając kogoś;
 • Przepuszcza koleżanki podczas wchodzenia do klasy;
 • Grzecznie zachowuje się na lekcjach, nauczyciel nie zwraca mu uwagi;
 • Nie biega po korytarzu, schodach, nie krzyczy wychodząc z klasy;
 • Ma odwagę podnieść papierek, nawet gdy nie jest jego;
 • Nie niszczy papieru toaletowego, zakręca krany w łazience.
 • Nie opuszcza terenu szkoły podczas zajęć i na przerwach.

2. Koleżeńskość

 • Pomaga innym uczniom;
 • Chętnie pożycza kolegom przybory szkolne;
 • Nie wchodzi w konflikty, nie bije się, nie przezywa;
 • Nikogo nie obgaduje;
 • Nie skarży, kiedy sytuacja tego nie wymaga;
 • Nie okłamuje dorosłych i rówieśników.

3. Zaangażowanie w pracę

 • Dba o czystość i porządek wokół siebie;
 • Nie szura krzesłami i ławkami;
 • Chętnie wypełnia powierzone mu zadania;
 • Wzorowo pełni funkcję dyżurnego;
 • Punktualnie przychodzi na zajęcia;
 • Zgłasza się na lekcji, podnosząc rękę;
 • Nie przerywa, gdy wypowiada się ktoś inny.

4. Zachowanie w szkole i poza nią

 • Mówi „Dzień dobry”;
 • Nie pali papierosów (również e-papierosa), nie pije alkoholu;
 • W kulturalny sposób zachowuje się na stołówce szkolnej;
 • Właściwie zachowuje się w autobusie szkolnym;
 • Do szkoły nie dochodzą informacje o jego złym, niewłaściwym zachowaniu.

Klasa wybiera poprzez głosowanie każdego miesiąca – ostatnia godzina wychowawcza w danym miesiącu- spośród kolegów i koleżanek swojej klasy „Miss Grzeczności” i „Mistera Grzeczności”.

Wychowawca przypomina zasady, nadzoruje przebieg głosowania, uczniowie wybierają klasowych zwycięzców na każdy miesiąc. Wychowawca konsultuje wybór z nauczycielami różnych przedmiotów, sprawdza uwagi w dzienniku.

Przewodniczący klasowych samorządów zgłaszają w poniedziałek po wyborach zwycięzców swoich klas do:

  a) przedszkole pani Beaty Krzywickiej;

  b) klasy I-III pani Wioletty Rokity

  a) klasy IV pani  Ewy Renkowskiej

Lista klasowych laureatów zostanie zaprezentowana na apelu szkolnym oraz rodzicom podczas spotkań z nimi.

Powtarzający się (często) zwycięzcy konkursu: „Miss Grzeczności” i „Mister Grzeczności” otrzymają nagrody na zakończenie roku szkolnego.

Ewa Renkowska

Statystyki

Odsłon artykułów:
2423179

Ogląda nas

Odwiedza nas 426 gości oraz 0 użytkowników.

Strona główna Wydarzenia Wydarzenia ZSS "Szkolny Miss i Mister Grzeczności"