Dzień dobry, w tym tygodniu proponuję temat z najnowszej historii Europy (na dwie lekcje)

Temat: Jesień Narodów.

Temat znajdziecie na s. 209 – 212.

Opowiada on kryzysie politycznym w krajach bloku wschodniego, który utworzył się w czasach zimnej wojny. Po wielkich przemianach w Polsce, jakie dokonały się za sprawą „Solidarności” w 1989 roku, przyszła kolej na inne państwa tego bloku. Przeczytacie o reformach i zmianach ustroju na Węgrzech, w Czechosłowacji, Bułgarii, Rumunii oraz w Niemieckiej Republice Demokratycznej (czyli NRD). Wielkim wydarzeniem dla wszelkich przemian w państwach komunistycznych (blok wschodni) stało się zburzenie muru berlińskiego. Przeszło ono do historii jako symbol Jesieni Narodów (listopad 1989). Przypomnę, że mur berliński był takim umownym symbolem podziału Europy po II wojnie światowej na dwa bloki: wschodni (komunistyczny) i  zachodni (demokratyczny). Zachęcam do przeczytania tego tematu i przyjrzenia się zdjęciom, jak również w Internecie możecie znaleźć mnóstwo prezentacji i filmów na ten temat. Warto z tym się zapoznać, bo to najnowsza historia Europy.  To tyle. Pozdrawiam k.ż.