Dodatkowe dni wolne

  • Drukuj

Dodatkowe dni wolne dla uczniów ZSS w Lipsku:

  • 10-12.04. 19 r. – egzamin gimnazjalny (środa, czwartek, piątek) dni wolne dla uczniów klas I-VIII szkoły podstawowej;
  • 15-17.04.19 r. – egzamin ósmoklasisty (poniedziałek, wtorek, środa) dni wolne dla uczniów klas I-VII szkoły podstawowej i klas III gimnazjum;
  • 18-23. 04.19 r.- wiosenna przerwa świąteczna - wszyscy uczniowie ZSS w Lipsku.

Prosimy rodziców o zgłaszanie potrzeby zorganizowania opieki świetlicowej w w/w dniach do wychowawców.

Dyrekcja