Współpraca z klubem historycznym im. Armii Krajowej działającym przy II LO w Augustowie

  • Drukuj

  Od  dziesięciu już lat, nauczyciele ZSS w Lipsku współpracują z Klubem Historycznym działającym przy II LO w Augustowie, korzystając z oferty edukacyjnej, szkoleniowej, jak i konkursowej. Owocem tej współpracy są osiągnięcia naszych uczniów w konkursie – „Historia utrwalona na starej fotografii”.

  Dnia 17 maja tego roku miał miejsce finał XVII edycji wspomnianego konkursu. Nominowane prace do finału trzeba było na żywo zaprezentować przed zebraną publicznością i jury. Nasze uczennice poradziły z tym zadaniem bardzo dobrze . W kategorii –„Augustowskie tropy na obczyźnie”, uczennice kl. VII – Julia Bejnarowicz i Amelia Niedzielko zdobyły  I nagrodę za prezentację pt. „Numer 2247”. Ukazały w niej losy jeńca wojennego, niejakiego Czesława Mickiewicza, który pochodził z Rogożyna Nowego i w połowie września 1939 roku trafił do niewoli niemieckiej, został przetransportowany do Stalagu VI A w Hemer k/ Dortmundu . Przez ok. 6 lat był jeńcem wojennym z numerem identyfikacyjnym 2247. W swej pracy i prezentacji uczennice ukazały tułaczy los jednego z mieszkańców naszej gminy, któremu udało się przeżyć niewolę i powrócić do domu.

  Biorąc udział w takim konkursie uczniowie zdobywają nowe doświadczenia. Poszukują informacji w rodzinnych albumach i wspomnieniach, często zapomnianych fotografiach czy dokumentach. Dokonują analizy źródeł, selekcjonują materiał i przygotowują prezentację na obmyślony temat (nadają mu też tytuł), następnie prezentują przed szerokim gronem. Korzystają z pomocy nauczyciela historii, który czuwa nad przygotowaniem się do konkursu.   Sprawdza pracę pod kątem merytorycznym, faktograficznym, rzeczowym, pomaga dotrzeć do źródeł. Opiekunem wspomnianej, nagrodzonej pracy była p. Krystyna Żabicka.

  Wspomnieć też warto, że wszyscy uczestnicy konkursu biorą udział w objeździe historycznym, jaki ma miejsce zwykle na kilka dni przed finałem, prowadzonym przez zaprzyjaźnionych z Klubem historyków, etnografów i leśników. Co roku trasa objazdu jest inna, tym razem, dn. 14 maja uczestnicy konkursu odwiedzili takie miejscowości, jak: Lipsk, Rygałówka, Gruszki, Mikaszówka, Augustów, a w nich miejsca o ciekawych historiach i walorach.

Wydarzenie w skrócie opisała: K. Żabicka