Obejrzałeś film ,,Miasto 44” w klasie.
Po zapisaniu tematu spróbuj odpowiedzieć na pytania:

  1. Przedstaw swoje pierwsze wrażenia po obejrzeniu filmu.
  2. Jak został ukazany stosunek rodzin wobec zaangażowania bliskich w konspirację i walkę powstańczą? Uzasadnij swoją odpowiedź, przywołując odpowiednie sceny z filmu.
  3. Jakie emocje wywołuje w tobie zakończenie filmu? Wyjaśnij, jak je interpretujesz.

  Odpowiedź na 1. i  3. pytanie jest poprawna pod warunkiem uzasadnienia. Po napisaniu skonsultuj swoje odpowiedzi z koleżanką //kolegą  z klasy. To będzie forma wzajemnego sprawdzenia pracy domowej.