• 7.03.2020 r. temat: Nieludzki świat
  1. Tematy i notatki zapisuj w zeszycie - sprawdzimy w dogodnym dla wszystkich czasie.
  1. Przeczytaj tekst Karoliny Lanckrońskiej ,,Wspomnienia wojenne" str. 128 - 130 (podręcznik - kto nie ma podręcznika, proszę rodziców o odebranie go u mnie w domu - ul. Nowodworska 1/13)
  W ZESZYCIE:
  2. Zbierz podstawowe informacje o tym, czym były, czemu służyły obozy koncentracyjne.  Jak traktowano więźniów?
  3. Zapisz argumenty uzasadniające tezę, że tekst należy do literatury faktu.
  4. Odtwórz dokonaną przez autorkę ocenę Niemców jako narodu przed wojną i w czasie wojny.


                                                        NIEMCY JAKO NARÓD
                 przed wojną                                                                          w czasie wojny

 

 • 17.03.2020 r. temat: Obejrzenie filmu ,,Chłopiec w pasiastej piżamie"
 • 18.03.2020 r. temat: Obejrzenie filmu ,,Chłopiec w pasiastej piżamie"
 • 19.03 2020 r. temat: Dwa światy: Brunona i Szmula w filmie ,,Chłopiec w pasiastej piżamie"
  1. Skorzystaj z Internetu i napisz w zeszycie, co to jest mowa zależna i niezależna (weź to w ramki);
  2. Napisz dialog prowadzony między Brunonem a Szmulem ( na podstawie filmu);
  3. Przekształć fragment dialogu (4 - linijki) w mowę zależną;
  4. Masz czas do 3.04.2020 r. Potem prześlij mi SMS -em  z podpisem(tel. 507 195 501) odpowiedź na pkt 2. i 3. PRACA MUSI BYĆ CZYTELNA.