Cele SKT

 • Drukuj

szwedaczek  Program Szkolnego Koła Turystycznego ,,Szwędaczek" skierowany jest do zainteresowanych uczniów kl. IV – VI oraz uczniów gimnazjum. W ramach działalności klubu odbywają wycieczki rowerowe po najpiękniejszych zakątkach naszej okolicy. Uczniowie będą zwiedzać obiekty historyczne (kościoły, miejsca pamięci narodowej), a także przyrodnicze (Puszcza Augustowska, Dolina Biebrzy). Wyprawy organizowane w ramach działalności SKT łączą w sobie elementy poznawcze i rekreacyjne. W czasach, gdy młodzież biernie relaksuje się przed komputerem, telewizorem czy też telefonem komórkowym, zależało mi na tym, aby zaproponować im przyjemne, pożyteczne, a przede wszystkim aktywne spędzanie czasu wolnego. Proponowana forma aktywności wpłynie korzystnie na rozwój emocjonalny, intelektualny i fizyczny uczniów, a także na ukształtowanie ich postaw społecznych, patriotycznych, estetycznych.

 

  I. CELE OGÓLNE
1. Stwarzanie sprzyjających warunków do poznawania własnego regionu (obszar obejmujący tereny Związku Gmin Biebrzańskich, Puszczy Augustowskiej, Pojezierza Augustowskiego i Kanału Augustowskiego).
2. Poprawienie stanu zdrowia i sprawności i fizycznej przez aktywny kontakt z naturą.
3. Stwarzanie warunków do kształtowania zdrowego stylu życia poprzez przeciwdziałanie ograniczeniom aktywności ruchowej.
4. Wdrażanie do poznania i przestrzegania zasad ochrony przyrody.
5. Zapoznanie i wdrażanie zasad właściwego zachowania w trakcie uczestnictwa w różnych formach aktywności ruchowej.

  II. CELE SZCZEGÓŁOWE
1. Zdobycie wiadomości dotyczących:

 • wpływu wysiłku fizycznego na organizm,
 • regulaminów zachowania się na wycieczkach i biwakach,
 • wyposażenia turystycznego,
 • podstaw topografii turystycznej,
 • ochrony środowiska naturalnego,
 • zasad udzielania pierwszej pomocy.

2. Opanowanie umiejętności w zakresie:

 • planowania i organizowania wycieczek i biwaków,
 • eksploatacja, wyposażenie i konserwacja roweru,
 • wyposażenie i umiejętność obsługiwania sprzętu biwakowego.
 • przepisów ruchu drogowego obowiązujących rowerzystów,
 • czytania i posługiwania się mapą w terenie,
 • zasad udzielania pierwszej pomocy,
 • wynajdywania i przetwarzania informacji potrzebnych do działalności turystycznej (Internet, informatory turystyczne, prasa),
 • współpracy w zespole.

  III. PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW

1. Wycieczki rowerowe, biwaki.
2. Prowadzenie kroniki koła.
3. Biblioteczka turystyczna- mapy, przewodniki, foldery.
4. Prezentacje multimedialne na łamach szkolnej strony internetowej.