Artykuły

Regulamin biwaku

REGULAMIN BIWAKU

Postanowienia ogólne

 • przed wyjazdem na biwak należy przygotować odpowiednią dokumentację: kartę wycieczki/ biwaku z numerem polisy ubezpieczeniowej, listę uczestników, zgody rodziców (w tym zgodę na kąpiel), deklaracje opiekunów,
 • przed wyjazdem na biwak należy zorganizować zebranie uczestników, na którym należy przekazać im informację dotyczące miejsca biwakowania, regulaminów i wyposażenia w odpowiedni sprzęt,
 • wyjazd zatwierdza dyrektor szkoły, a w przypadku wycieczki zagranicznej – organ prowadzący i nadzorujący szkołę,
 • opiekun podlega bezpośrednio kierownikowi biwaku,
 • opiekun zajmuje się swoimi podopiecznymi przez cały czas trwania biwaku.
 • w szczególnych przypadkach rodzice lub opiekunowie prawni zobowiązani są osobistego przybycia i odebrania uczestnika,
 • w razie nie przestrzegania regulaminu biwaku uczestnik będzie ukarany zgodnie z regulaminem szkoły a w szczególnych przypadkach może być w trybie natychmiastowym usunięty z biwaku.

Prawa uczestnika
Każdy uczestnik biwaku ma prawo do:

 • uczestniczenia w zajęciach programowych w ramach określonych przez organizatora,
 • występowania z pomysłem, koncepcją dotyczącą programu,
 • korzystania ze sprzętu i bazy metodycznej na zasadach określonych przez organizatorów,
 • zgłaszania spostrzeżeń i uwag dotyczących biwaku.

Obowiązki uczestnika
Każdy uczestnik biwaku ma obowiązek:

 • stosować się do regulaminów, ustaleń oraz zaleceń kierownika biwaku i opiekunów,
 • zachować czystość i porządek w miejscu biwakowania oraz w czasie wymarszów poza teren zakwaterowania,
 • przestrzegać higieny osobistej,
 • zachować ciszę i spokój w czasie wyjść do lasu i w czasie zabaw. Zachować cisze i spokój po ogłoszeniu ciszy nocnej,
 • zgłaszać wszelkie zauważone usterki w sprzęcie i wyposażeniu miejsca biwakowania,
 • w razie złego samopoczucia, osoba odczuwająca dolegliwości powinna natychmiast zgłosić się do opiekuna lub kierownika. Nawet najdrobniejsze skaleczenia ciała zgłaszać i pokazywać opiekunowi.
 • nie przywłaszczać sobie cudzych rzeczy, a znalezione zgłosić do kierownika biwaku lub opiekuna,
 • nie dotykać znalezionych przedmiotów niewiadomego pochodzenia,
 • nie rozmawiać z obcymi osobami bez opiekuna czy kierownika.
 • zgłaszać wszelkie zauważone usterki w sprzęcie i wyposażeniu miejsca biwakowania.

Zabrania się:

 • samowolnego oddalania się od terenu miejsca biwakowego bez zgody kierownika lub opiekuna,
 • spożywania substancji niedozwolonych: alkoholu, wszelkiego rodzaju używek (narkotyków) oraz palenia tytoniu,
 • kąpieli na terenie miejsca zakwaterowania oraz w innych miejscach do tego nieprzeznaczonych bez opieki i zabezpieczenia,
 • używania w budynkach, domkach campingowych, namiotach i na terenie ośrodka otwartego ognia,
 • niszczenia roślinności.

Statystyki

Odsłon artykułów:
2396278

Ogląda nas

Odwiedza nas 68 gości oraz 0 użytkowników.

Strona główna