Poniedziałek 23. 04.2020 r .

Temat: Что мы любим делать после школы?

Proszę utrwalić odmianę czasownika любить - podręcznik str. 67.

Wykonać pisemnie w zeszycie przedmiotowym zad. 5/66 (przepiszcie w całości zdania)i 6/67 (dokończcie 3 zdania.)


Pi ą tek 27.04.2020 r .

Temat : Русские песни.

Na początek proszę obejrzeć krótki filmik, aby podsumować nasz temat o szkole. https://www.youtube.com/watch?v=sT7UsiWz3po

Zachęcam do śpiewania rosyjskiej piosenki https://www.youtube.com/watch?v=2pALLxh4-VI

Po powrocie do szkoły można będzie zaśpiewać piosenkę na ocenę.