1. wtorek 31 marca

Temat: Przedrostek, przyrostek, wrostek, formant zerowy – rodzaje i funkcje formantów.

 

Zapisz w zeszycie notatkę:

Podstawa słowotwórcza (inaczej: temat słowotwórczy) – część wspólna wyrazu pochodnego i podstawowego. np. zmywać – zmyw-arka. Czasem w podstawie słowotwórczej zachodzą wymiany (ręka – rącz-ka ę:ą, k:cz) – nazywamy je obocznościami.

 

Formant – część wyrazu pochodnego odróżniająca go od wyrazu podstawowego. np. piek-arz.

Rodzaje formantów:

 1. Przedrostek (prefiks) – występuje przed podstawą słowotwórczą, np. za-lesić, do-prawić.
 2. Przyrostek (sufiks) – występuje po podstawie słowotwórczej , np. las-ek, bab-ina.
 3. Wrostek (interfiks) – występuje w wyrazach złożonych między dwiema podstawami słowotwórczymi, mocz-y-morda, gaz-o-mierz, pows-i-noga. Wrostkami zawsze są : -o-, -i-, -y-.
 4. Formant zerowy- w wyrazie pochodnym powstaje przez odrzucenie części wyrazu podstawowego, np. czołg-ać - czołg Ø, zlewać - zlew Ø

Funkcje formantów – tworzą nowe wyrazy lub modyfikują (nieznacznie zmieniają) ich znaczenia.

Obejrzyj:

https://www.youtube.com/watch?v=v4eC2aNvUHE&t=132s

https://www.youtube.com/watch?v=kZ9wNzRWnjM

 

Praca domowa: ćw.  9, 10 str. 296 z podr. (wysłać mailem)

 

 1. środa 1 kwietnia

Temat: Oglądamy spektakl „Zemsta” w reżyserii Andrzeja Wajdy.

https://www.youtube.com/watch?v=el0PtDvg2AE

Zapisz w zeszycie podstawowe dane o filmie (twórcy, obsada itp.) Nie wysyłaj.

 1. czwartek 2 kwietnia

Temat: Geneza komedii Aleksandra Fredry „Zemsta”.

 

https://epodreczniki.pl/a/idz-serdenko-bo-cie-trzepne---zemsta-o-klotni-i-zgodzie/DxF6AuD88

 

 1. Wykorzystując podaną wyżej stronę, napisz notkę o Aleksandrze Fredrze.

Zapamiętaj: Nazwiska słowiańskie zakończone na –o, np. Fredro, Kościuszko, Lato, Lubaszenko, Puzio, Cyzio powinniśmy odmieniać. Jeżeli w polskim nazwisku męskim przed –o występuje spółgłoska twarda, to powinno się ono odmieniać tak jak rzeczowniki żeńskie, np. Fredro, Fredry, Fredrze, Fredrę, Fredrą, Fredrze (tak jak np. mama).

 1. Zapoznaj się z genezą „Zemsty” (geneza – okoliczności powstania) i sporządź krótką notatkę:
 • kiedy i gdzie utwór powstał?
 • jakie prawdziwe wydarzenia autor wykorzystał?
 • jak się nazywali ludzie, na których autor się wzorował?

Nie wysyłaj.

 1. piątek 2 kwietnia

Temat: Kto, na kim, za co i jak  się mścił, czyli rozmawiamy o akcji dramatu Zemsta.

Zapisz w zeszycie:

Elementy świata przedstawionego w utworze:

 1. Czas akcji – początek XIX w.
 2. Miejsce akcji – stary zamek gdzieś na prowincji.
 3. Bohaterowie – Cześnik Maciej Raptusiewicz (nazwisko charakteryzuje bohatera – raptowny, gwałtowny, impulsywny), Rejent Milczek (milczący, skryty, przebiegły) oraz (dokończ) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
 4. Wydarzenia – ramowy plan wydarzeń.

 

Uporządkuj plan wydarzeń w „Zemście”  A. Fredry i zapisz w zeszycie.

Pisanie pozwu sądowego  i fałszowanie zeznań murarzy przez Rejenta.

Wizyta Papkina u Rejenta i wyzwanie go na pojedynek w imieniu Cześnika.

Plany małżeńskie Cześnika.

Bójka o mur.

Papkin w roli swata.

Przyjęcie łapówki przez Papkina i pozostanie Wacława w domu Cześnika.

Zjawienie się Rejenta w domu Cześnika i rezygnacja z pojedynku.

Wyznanie miłości Klarze i oświadczyny Papkina.

Wysłanie Papkina do Rejenta  w charakterze posła.

Przyjęcie oświadczyn Raptusiewicza przez Podstolinę.

Rozmowa i wyznania Klary i Wacława.

Zawarcie zgody między Cześnikiem i Rejentem.

Wacław w niewoli u Papkina.

Ślub Wacława i Klary.

Plan zemsty na Rejencie za odebranie narzeczonej.

Próba odesłania młodego Milczka przez Cześnika.

Postanowienie zakochanych o zwróceniu się o pomoc do Podstoliny.

Wizyta Podstoliny u Rejenta i zgoda na ślub z Wacławem.

Rozpoznanie przez podstolinę Wacława jako dawnego kochanka.

Zmuszanie Wacława do ślubu z Podstoliną.

 

W podręczniku na str. 133 w ramce „Mam pojęcie” znajduje się przypomnienie budowy akcji utworu dramatycznego. Dopasuj punkty (zawiązanie, rozwinięcie, perypetie, punkt kulminacyjny, rozwiązanie) do ww. planu i zaznacz je na marginesie w zeszycie. Nie wysyłaj.