Powtórzenie i utrwalenie materiału z rozdziału 5.

 

Zeszyt ćwiczeń. (wszystkie zadania są do sprawdzenia)

 

Zadanie 1 str. 45

Wklejamy wycięte wyrazy we właściwe miejsca. Odczytajcie powstałe zdania.

Zadanie 1 str. 46

Połączcie odpowiednie obrazki i słowa i napiszcie słowa po śladzie.

Zadanie 2 str. 46

Napiszcie nazwy zabawek.

Zadanie 1 str. 47

Napiszcie po śladzie brakujące fragmenty zdań.

Zadanie 2 str. 47

Uzupełnijcie zdania wyrazami z ramki. Korzystając z podręcznika (jeśli macie) dopasujcie zdania do obrazków i pokolorujcie rowery tak, jak w książce.