Temat: Odczytywanie symboli  i wzorów chemicznych.

Podręcznik str. 132

1.Co to jest współczynnik stechiometryczny?

2.Co to jest indeks stechiometryczny?

  1. Zapisz: 2 O2  i podpisz współczynnik stechiometryczny i  indeks stechiometryczny.
  2. Zapoznaj się ze sposobem odczytywania symboli i wzorów chemicznych (tabela 15 str.132).

Słowo ode mnie:

Gdy indeks stechiometryczny w symbolu pierwiastka lub związku chemicznym jest równy 2 lub jest większy  od 2 wówczas  w nazwie trzeba użyć słowo cząsteczka, a gdy indeks stechiometryczny jest  równy 1, to w nazwie używamy słowa atom, np.:

2 H2O – dwie cząsteczki wody (4 atomy wodoru i 2 atomy tlenu),

P4- jedna czteroatomowa cząsteczka fosforu (4 atomy fosforu),

5 K – pięć atomów potasu,

Na – jeden atom sodu,

Cu2S – jedna cząsteczka siarczku miedzi (I) (2 atomy miedzi (I)  i 1 atom siarki),

5NH- pięć cząsteczek amoniaku (5 atomów azotu ,( bo 5 mnożymy przez 1) i 15 atomów wodoru, (bo 5 mnożymy przez 3).

  1. Wykonaj zadanie: 1, 2, 6 str. 136 podręcznik.
  2. Wykonaj zad. 12, 15,16 z karty pracy wysłanej przy temacie „wartościowość”

 

Temat: Prawo stałości składu związku chemicznego.

1.Zapoznaj się z  tekstem na str. 137.

2.Zapisz treść  prawa stałości składu związku chemicznego.

  1. Jak obliczyć stosunek masowy pierwiastków w związku chemicznym o podanym wzorze? – przeanalizuj przykład 27 str. 138.
  2. Jak obliczyć stosunek masowy pierwiastków w związku chemicznym o podanym wzorze? – przeanalizuj przykład 28 str. 139.
  3. Jak obliczyć skład procentowy pierwiastków w związku chemicznym? –przeanalizuj przykład 29 str. 139.
  4. Jak obliczyć stosunek masowy, znając skład procentowy pierwiastków tworzących związek chemiczny? - przeanalizuj przykład 30 str. 140.
  5. Jak określić wzór związku chemicznego na podstawie stosunku masowego pierwiastków w tym związku? – przeanalizuj przykład 31 str. 141.

 

Temat: Prawo stałości składu związku chemicznego  - zadania.

  1. Wykonaj zadania z podręcznika: 1,2,3,,4,5 str. 141.