1. Temat: Advertising – reading comprehension.

advertising - reklama

Podręcznik:ćw.1/82. (przeczytaj teksty a-e, dopasuj je do dialogów 1-4, dwa teksty nie pasują do żadnego dialogu).

Zeszyt ćw.1/36.

  1. Temat: ‘Sunnyside Shopping Mall” – reading.

an advertisement /advert /ad – reklama

Podręcznik:ćw.4/83- zapoznaj się z treścią reklamy, odpowiedz na pytania.

Inf. z ramki przeczytaj i zapisz do zeszytu.

Ćw.5/83- w zeszycie uzupełnij zdania rozkazujące, wyrażeniami z ramki(ćw. do sprawdzenia).

Zeszyt ćw.1,2/33(ćw. do sprawdzenia).

  1. Temat: ‘The story of Harrods’ – culture.

Podręcznik:ćw.1/84 – przeczytaj tekst, co się wydarzyło w podanych latach?

Ćw.2 (prawda/fałsz),3 (słowa z ramki znajdź w tekście, dopasuj do definicji, ćw. 3 do sprawdzenia).