Spotkanie z rodzicami

  • Drukuj

  Spotkanie z rodzicami uczniów

ZSS w Lipsku

17.09. 2015 r.(czwartek) o godz. 15.10.


  Porządek: spotkanie z wychowawcami w klasach, wybór rad klasowych i przedstawiciela do Rady Rodziców, przedstawienie wymagań edukacyjnych z poszczególnych przedmiotów, zapoznanie z dokumentami szkoły, sprawy bieżące.