INFORMACJE DLA RODZICÓW

1. Obowiązek szkolny dla dzieci 7–letnich i prawo do edukacji szkolnej dla 6-latków

  Zgodnie ze znowelizowaną ustawą o systemie oświaty od roku szkolnego 2016/2017 obowiązkiem szkolnym będą objęte dzieci od 7 roku życia. Dziecko 6-letnie ma prawo do rozpoczęcia nauki w pierwszej klasie szkoły podstawowej o ile korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole. Jeśli dziecko 6–letnie nie uczęszczało do przedszkola, rodzice również mogą zapisać je do pierwszej klasy - w takim przypadku niezbędna jednak jest opinia z poradni psychologiczno – pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

2. Ponowne zapisanie dziecka do klasy I lub II (wnioski do pobrania w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej)

  • Dzieci urodzone w 2009 r., które są już w szkole w roku szkolnym 2015/2016, mogą - na wniosek rodziców - kontynuować naukę w pierwszej klasie szkoły podstawowej w roku szkolnym 2016/2017. Rodzic musi złożyć stosowny wniosek do dyrektora szkoły do 31 marca 2016 r. Dziecko nie będzie podlegało klasyfikacji rocznej, a tym samym promowaniu do klasy drugiej. Jeżeli rodzice zdecydują, że ich dziecko będzie kontynuować naukę w klasie pierwszej w szkole, do której uczęszcza, wobec tego dziecka nie będzie przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne.
  • Dzieci urodzone w I połowie 2008 r., które w roku szkolnym 2015/2016 chodzą do klasy II szkoły podstawowej, na wniosek rodziców, złożony do 31 marca 2016 r., mogą – w roku szkolnym 2016/2017 - kontynuować naukę w klasie II.

3. Wychowanie przedszkolne
  Od 1 września 2016 r. obowiązkiem przedszkolnym będą objęte dzieci 6-letnie. Natomiast wszystkie dzieci 4- i 5-letnie mają mieć zapewnione miejsce realizacji wychowania przedszkolnego, a od 1 września 2017 r. - także dzieci 3-letnie.

Statystyki

Odsłon artykułów:
2282241

Ogląda nas

Odwiedza nas 47 gości oraz 0 użytkowników.