WYRÓŻNIENIE W KONKURSIE WIEDZY O BIEBRZAŃSKIM PARKU NARODOWYM

  W Finale XXII Konkursu Wiedzy o BbPN uczestniczyło sześćdziesięciu gimnazjalistów z dwudziestu gimnazjów położonych w Dolinie Biebrzy..
W I etapie konkursu uczniowie rozwiązywali pisemny test, w II etapie odpowiadali na 10 pytań finałowych w obecności jury konkursu, pracowników parku i wszystkich pozostałych gości. Oprócz wiedzy przyrodniczej finaliści musieli wykazać się znajomością tematów
z zakresu turystyki, ochrony środowiska oraz kultury i historii regionu doliny Biebrzy.
  Od lat ideą konkursu jest propagowanie unikalnych na skalę światową walorów biebrzańskiej przyrody i dziedzictwa kulturowego tego terenu oraz zwrócenie uwagi na potrzebę ich ochrony. Uczestnicy m.in. rozpoznawali głosy ptaków, musieli podać nazwy gatunkowe roślin, rozpoznać zabytków na podstawie zdjęć i prawidłowo wskazywać wybrane miejscowości na mapie Parku. Uczennica naszego gimnazjum – Wiktoria Maksimowicz znalazła się w grupie dziesięciu finalistów tego konkursu.

Statystyki

Odsłon artykułów:
2393407

Ogląda nas

Odwiedza nas 46 gości oraz 0 użytkowników.

Strona główna Gimnazjum Konkursy WYRÓŻNIENIE W KONKURSIE WIEDZY O BIEBRZAŃSKIM PARKU NARODOWYM