HUFCOWY DZIEŃ MYŚLI BRATERSKIEJ- LIPSK 2017 R.

  Dnia 18.02.2017 r. w sali gimnastycznej ZSS w Lipsku odbył się Dzień Myśli Braterskiej Hufca ZHP Sokółka. Organizatorem spotkania była nasza drużyna. W uroczystej zbiórce wzięło udział prawie 200 zuchów, harcerzy z Korycina, Kuźnicy, Sokółki, Sidry, Nowego Dworu, Dąbrowy Białostockiej i Lipska: 1GZ „Waleczne misie", 17 GZ „Krasnoludkowy Ród" , 1 SDH „Atma" im. Tadeusza Zawadzkiego „Zośki", 1 DDH „Gladius", 2 DDWHSG „Astat" im. KOP, 4 NDHSG „Złote Lwy", 5 Sidrzańskiej DH „Trawersi", 7 Kresowej DH, 18 SDW, 23 SDH, 32 SDH „Rudy" im. Janka Bytnara, DH „Nieprzetartego Szlaku" oraz instruktorzy Hufca Sokółka.

  Dzień Myśli Braterskiej to najważniejsze w roku święto wszystkich harcerzy, których łączy przyjaźń i braterstwo zgodnie z wartościami przekazanymi przez prekursora idei harcerskich Roberta Baden-Powella. Spotkanie odbywało się w konwencji przyjęcia urodzinowego na które przybył sam B-P. W jego rolę wcielił się dh Paweł Leszkowicz. Gromady i drużyny przygotowały zadania oceniane przez jury. Był również tort zrobiony przez każdą drużynę, instruktorów i zaproszonych gości podczas specjalnego zadania. Za wykonanie wszystkich zadań największą liczbę punktów uzyskały: 1 SDH „Atma", 6 LDHSG „Żubry" oraz 5 Sidrzańska DH , a w gromadach zuchowych I miejsce zajęła 17 GZ „Krasnoludkowy Ród", II zaś 1GZ „Waleczne misie". W tak uroczystej chwili swoje zobowiązanie instruktorskie złożył ks. Kamil Norel w obecności dh hm. Wojciecha Pietraszewskiego.
  Ten dzień był również sposobem na wyrażenie swoich podziękowań za całoroczną współpracę oraz rozstrzygnięcie konkursów. Na wniosek instruktorów drużyny z Lipska Srebrną Honorową Odznakę Ruchu Przyjaciół Harcerstwa z rąk hm. Bogumiła Dziedziula- przedstawiciela Komendy Chorągwi Białostockiej ZHP otrzymał pan Wojciech Danilczyk. Dh phm. Jolancie Konstańczuk wręczono Brązową Odznakę Kadry Kształcącej. Drużynom z Lipska i Nowego Dworu Komendantka Hufca ZHP w Sokółce dh phm. Edyty Wilkiel dziękowała za całokształt pracy(pełnienie funkcji drużyny sztandarowej chorągwi oraz udział w akcji BŚP). Dh Bogumił Dziedziul usłyszał słowa uznania za wkład pracy w kształcenie kadry instruktorskiej hufca. Podziękowania przygotowane przez Komendanta Podlaskiego Oddziału SG za współpracę z tą formacją mundurową wręczył ppłk. Waldemar Pojawis drużynom z Dąbrowy(2 DDWHSG „Astat" im. KOP), Nowego Dworu (4 NDHSG „Złote Lwy"), Lipska (6LDHSG „Żubry") oraz Komendzie Hufca Sokółka. Instruktorzy z 6 LDHSG „Żubry" w dowód wdzięczności wręczyli drobne upominki osobom, które wspomogły drużynę w pracach przy remoncie nowej harcówki: p. Lechowi Łępickiemu- Burmistrzowi Lipska, p. Marii Bieciuk i Teresie Sapieha-Dyrekcji ZSS w Lipsku, p. Tomaszowi Tarasewiczowi, p. Bogdanowi Daroszkiewiczowi, p. Jackowi Marcinkowskiemu,p. Wojciechowi Danilczykowi, p. Tomaszowi Kułakowi, p. Wojciechowi Zaniewskiemu, p. Januszowi Bielawskiemu.
  Z-ca Komendantki Hufca pwd. Renata Stelmaszek przedstawiła wyniki konkursu na najlepszy plan pracy drużyny: I miejsce- 4 NDHSG „Złote Lwy", II- 5 Sidrzańska DH oraz 6 LDHSG „Żubry". Phm. Janusz Bielawski podsumował II Hufcowy Turniej Strzelecki „Tarcza". Wyniki przedstawiają się następująco:

  • w kategorii starszoharcerskiej: I-Katarzyna Krzywicka – 6 LDHSG „Żubry", II-Adrian Kozłowski – 1 DDH „Gladius" III-Klaudia Radziewicz – 6 LDHSG „Żubry";
  • w kategorii wędrowniczej: I-Olaf Lewkowicz – 1 DDH „Gladius", II-Adrian Gromko – 1 DDH „Gladius", III-Kacper Charyton –6 LDHSG „Żubry";
  • w kategorii instruktorzy: I- Łukasz Grajewski – 2 DDWHSG „Astat" im. KOP, II- Wojciech Pietraszewski – Komenda Hufca ZHP Sokółka im. Witolda Biziuka, III- Aleksandra Mackiewicz – 1 SDH „Atma" im. Tadeusza Zawadzkiego „Zośki";
  • w kategorii drużyny: I- 2 DDWHSG „Astat" im. KOP, II-6 LDHSG „Żubry", III- 1 DDH „Gladius".

  Na spotkaniu nie mogło zabraknąć wspólnego śpiewania przy dźwiękach gitar oraz wspólnie zatańczonego tańca pijarskiego.
  Uroczystość zakończyła się zawiązaniem kręgu z harcerskim pożegnaniem oraz wspólnym pamiątkowym zdjęciem.

Statystyki

Odsłon artykułów:
1456626

Ogląda nas

Odwiedza nas 104 gości oraz 0 użytkowników.

Strona główna Zajęcia pozalekcyjne Harcerstwo HUFCOWY DZIEŃ MYŚLI BRATERSKIEJ- LIPSK 2017 R.