ROZWÓJ MOWY DZIECKA

  Mowa dziecka rozwija się od urodzenia. Nauka mówienia polega na naśladowaniu najbliższych dorosłych, najczęściej rodziców i ich zachowań językowych.
  Jeśli wobec tego rodzice wypowiadają się normalnie, ich wymowa jest prawidłowa i wyraźna, nabywanie umiejętności językowych przez dziecko będzie łatwiejsze. W trwającym kilka lat rozwoju mowy dziecka  wyróżnić możemy 4 okresy:

 • okres melodii
 • okres wyrazu
 • okres zdania
 • okres swoistej mowy dziecka

OKRES MELODII

/ 0 – 1r. ż /

 • dziecko komunikuje się za pomocą krzyku
 • w 2 -3 m. życia pojawia się głużenie /wydawane dźwięki to jeszcze nie mowa, ale świadome ćwiczenia narządów artykulacyjnych/
 • należy też pamiętać, że głużą wszystkie dzieci także głuche
 • w II połowie 1 roku życia pojawia się gaworzenie /dziecko naśladuje zasłyszane dźwięki z otoczenia; dzieci głuche nie gaworzą/
 • z końcem 1 roku życia pojawiają się pierwsze wyrazu np.: mama, tata

OKRES WYRAZU

/ 1 -2 r. ż /

 • dziecko wymawia wszystkie samogłoski /a, o, u, e, i, y/ oprócz nosowych /ą, ę/
 • wymawia spółgłoski / p, b, m, t, d, n, k, ś /
 • pozostałe spółgłoski zastępuje innymi; wymawia tylko pierwszą sylabę lub końcówkę

 OKRES ZDANIA

/ 2 – 3 r. ż/

 • mowa dalej doskonali się; pojawiają się nowe głoski / f, w, fi, wi, ź, ć, dź, ń, ki, gi, k, g, ch, t, d, n, l, pi, bi, mi, ni/
 • pod koniec tego okresu mogą również pojawić się głoski szeregu syczącego /s, z, c, dz/ czasami też /sz, ż, cz, dż/
 • w 2 roku życia dziecko powinno wypowiadać proste zdania
 • w 3 roku życia pojawiają się wypowiedzi dłuższe złożone z 4 – 5 słów

 OKRES SWOISTEJ MOWY DZIECKA

/ 3 – 7r. ż /

 • 3 – letnie dziecko powinno wymawiać wszystkie samogłoski / ustne i nosowe/ oraz spółgłoski.
 • występują zlepki wyrazów i nowotwory językowe / wyrazy są poskracane, głoski poprzestawiane, grupy spółgłoskowe - uproszczone.
 • wymowa dziecka  4 - letniego różni się pod względem dźwiękowym. Utrwalają się takie głoski jak: /s, z, c, dz/. Dziecko nie powinno już wymawiać ich jak: /ś, ź, ć, dź/, Pojawia się głoska / r / i głoski szeregu szumiącego /sz, ż, cz, dż/, choć dziecko może jeszcze zamieniać je na /s, z, c, dz / lub /ś, ź, ć, dź/.
 • mowa dziecka 5-letniego jest już w zasadzie zrozumiała; Głoski /sz, ż, cz, dż /,które pojawiały się w czwartym roku życia, zaczynają się ustalać. Dziecko potrafi je poprawnie powtórzyć. Głoska /r /powinna być wymawiana, ale często pojawia się dopiero w tym okresie.
 • rozwój mowy dziecka 6 –letniego powinien być zakończony pod względem artykulacyjnym
 • 7 – letnie dziecko powinno poprawnie wypowiadać się pod względem gramatycznym i składniowym

  Rozwój mowy nie u wszystkich dzieci przebiega jednakowo: u jednych szybciej, i te dzieci zaczynają mówić wcześniej, u innych zaś wolniej, co przejawia się późniejszymi początkami mowy i wolniejszym przyswajaniem wymowy pewnych głosek. Różna może być kolejność pojawiania się poszczególnych głosek w trakcie rozwoju mowy. Stopień rozwoju mowy  w danym momencie zależy od różnych czynników. Do najważniejszych należy psychofizyczny rozwój dziecka oraz wpływ środowiska i odpowiednia stymulacja.

Statystyki

Odsłon artykułów:
2423304

Ogląda nas

Odwiedza nas 471 gości oraz 0 użytkowników.