Poniedziałek 27. 04.
 
Temat: Повторение лексики и грамматики.
 
Z roz. 6 powinniście umieć:
 
1. Nazywać miesiące – str.73-74 podręcznik
2. Określać datę ( dzień i miesiąc)-str.74 ramka niebieska
3. Nazywać pory roku – str.76
4. Odmieniać i używać czasowniki заниматься, интересоваться - 77
5. Odmienić czasownik w czasie przyszłym złożonym – str. 78 ramka
6. Określać czynność powtarzającą się za pomocą zaimka каждый lub przyimka по – str. 81 ramka.
7. Mówić o swoich ulubionych zajęciach pozalekcyjnych ( proszę przeczytać e-mail w zad.5a/82)
Aby powtórzyć i utrwalić materiał leksykalny i gramatyczny proszę wykonać zadania ze stron 83 i 84 (podręcznik). Są to głównie zadania na czytanie ze zrozumieniem.
 
W zeszycie przedmiotowym pisemnie wykonujemy: zad.2, 3/83   i    4,5,6,7/84
 
Uwaga. Zad 3 – przepisujemy zdania w całości.
Zad.5 – odpowiadamy całym zdaniem
Zad 6 – proszę się wzorować zad.1a/80 i zad.5a/82.
 
 
Środa  29.04.
 
Temat: Делаем упражнения.
 
W dalszym ciągu utrwalamy leksykę i gramatykę z roz. 6. Tym razem przejdziemy do zadań w zeszycie ćwiczeń.
 
Proszę wykonać zadania ze stron 40 – 41 (zeszyt ćwiczeń).  Korzystajcie  z podręcznika, materiał leksykalny i gramatyczny na str.73-75
Kontakt na Messengerze