ZSS Lipsk

Statut Zespołu Szkół Samorządowych w Lipsku

Regulamin Rady Rodziców

Regulamin Rady Rodziców [ Pobierz ]

Regulamin organizacji wycieczek

Regulamin organizacji wycieczek szkolnych, krajowych, zagranicznych, form wypoczynku [ Pobierz ]

Procedury zwalniania uczniów z lekcji

Procedury zwalniania uczniów z lekcji [ Pobierz ]

Regulamin wyjścia poza teren szkoły w trakcie zajęć lekcyjnych

Regulamin wyjścia poza teren szkoły w trakcie zajęć lekcyjnych [ Pobierz ]

Polityka Bezpieczeństwa Informacji

  Do pobrania "Polityka Bezpieczeństwa Informacji Zepsołu Szkół Samorządowych w Lipsku" ("Polityka Bezpieczeństwa Danych Osobowych" oraz "Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym").

REGULAMIN UCZESTNIKA IMPREZY TURYSTYCZNEJ

1. Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do posłuszeństwa i wykonywania poleceń kierownika wycieczki (biwaku) oraz opiekunów.
2. Zabrania się samowolnego oddalania od grupy.
3. Należy przestrzegać punktualnego stawiania się w miejscach zbiórek.
4. Wszelkie niedyspozycje trzeba zgłaszać opiekunowi; zabrania się przyjmowania leków bez wiedzy opiekuna.
5. Zabrania się spożywania i posiadania wszelkich używek (alkohol, papierosy, narkotyki); w przypadku stwierdzenia posiadania ich lub spożycia, kierownik wycieczki jest zobowiązany do natychmiastowego powiadomienia rodziców.
6. Należy zachowywać się stosownie do miejsca pobytu (nie krzyczeć, nie niszczyć przyrody, nie rozpalać ogniska w miejscach niedozwolonych).
7. Dbać o bezpieczeństwo swoje i innych – wszystkie zagrożenia mające wpływ na bezpieczeństwo uczestników należy zgłaszać kierownikowi wycieczki lub opiekunom.
8. Kąpiel w akwenach możliwa jest tylko za zgodą i pod opieką ratownika i opiekunów.
9. Każdy uczestnik wycieczki powinien być wyposażony w odpowiedni strój i ekwipunek (w zależności od rodzaju wycieczki).
10. Uczestnicy potwierdzają własnoręcznym podpisem fakt zapoznania się z regulaminem i zobowiązują się przestrzegać zawartych w nim zasad.
11. Osoby niepełnosprawne lub wymagające szczególnego nadzoru mogą uczestniczyć w imprezie wyłącznie pod opieką rodzica lub opiekuna prawnego.

Statystyki

Odsłon artykułów:
1172584

Ogląda nas

Odwiedza nas 45 gości oraz 0 użytkowników.

Strona główna Pliki do pobrania