Planowane spotkania z rodzicami w roku szkolnym 2016/17

 • Wrzesień 2016 r. - spotkania z rodzicami dzieci w grupach przedszkolnych, wybór rad oddziałowych i przedstawiciela do Rady Rodziców, sprawy organizacyjne;
 • 22 września 2016 r. – spotkanie z wychowawcami, wybór rad oddziałowych i przedstawiciela do Rady Rodziców, przedstawienie wymagań edukacyjnych z poszczególnych przedmiotów, sposobu sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, warunkami i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć i zachowania, zapoznanie z dokumentami szkoły: Statut ZSS, WZO; przedstawienie programu nauczania wychowania do życia w rodzinie (kl. 5 i 1 gimnazjum); zapoznanie i rodziców klas 1,2,3,4,5 SP i klas 1 i 2 gimnazjum z regulaminem wypożyczania i korzystania z darmowych podręczników – podpisanie oświadczeń; w klasach II gimnazjum – przedstawienie regulaminu realizacji projektów edukacyjnych; egzamin gimnazjalny – ogólne zasady kl. 3, wybór języka obcego;
 • 17 listopada 2016 r. –przekazanie informacji o wynikach w nauce i zachowaniu;
 • 19 stycznia 2017 r. – spotkanie wychowawców z rodzicami, przekazanie informacji o ocenach semestralnych z przedmiotów i ocenie zachowania;
 • 27 kwietnia 2016r. – spotkanie wychowawców z rodzicami, przekazanie informacji o wynikach w nauce i zachowaniu, przekazanie wyników diagnozy "Osiągnięcie gotowości szkolnej" – ( do końca kwietnia).
 • 12 maja 2017 r. - poinformowanie o przewidywanych ocenach rocznych z przedmiotów i ocenie rocznej zachowania.

Stypendia edukacyjne

Uwaga!

  31.10.2016 r. (poniedziałek) jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych. Przedszkole/szkoła zapewnia w tym dniu opiekę świetlicową na podstawie zgłoszeń rodziców (formularze do wypełnienia dostępne u wychowawców grup/klas, intendentki).

Dyrekcja

Kalendarz dni wolnych

  Dyrekcja ZSS informuje, że po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców, Rady Pedagogicznej i Samorządów Uczniowskich dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2016/2017 w Zespole Szkół Samorządowych w Lipsku są:

 • dla uczniów klas I i II Gimnazjum: 19, 20, 21 kwietnia 2017 r. (środa, czwartek, piątek);
 • dla uczniów ZSS: 31 października 2016 r. (poniedziałek); 2 maja 2017 r. (wtorek); 16 czerwca 2017 r. (piątek);

Informuję jednocześnie, że kalendarz roku szkolnego 2016/2017 przedstawia się następująco:

 • zimowa przerwa świąteczna – 23 – 31 grudnia 2016 r.
 • ferie zimowe – 23 stycznia – 5 lutego 2017 r.
 • wiosenna przerwa świąteczna – 13 – 18 kwietnia 2017 r.
 • zakończenie zajęć – 23 czerwca 2017 r.

Strój galowy

18 PAŹDZIERNIKA - ŚWIĘTO PATRONA SZKOŁY PODSTAWOWEJ

W TYM DNIU WSZYSTKICH UCZNIÓW SP OBOWIĄZUJE STRÓJ GALOWY

Wywiadówka

Spotkanie wychowawców klas z rodzicami uczniów ZSS w Lipsku

22.09.2016 r. (czwartek) o godz. 15.10

Ubezpieczenie NNW

Drodzy rodzice
Proszę o zapoznanie się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia Edu Plus.

Początek roku szkolnego

Rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017:

1 września o godz. 9:00.

Egzaminy poprawkowe

EGZAMINY POPRAWKOWE odbędą 23 sierpnia 2016r.
klasa I:

 • biologia - godz. 9.00 s. nr 23
 • chemia - godz. 11.00 s. nr 23

klasa II:

 • język polski - godz. 9.00 s. nr 27
 • chemia - godz. 13.00 s. nr 23

Posiedzenie Rady

POSIEDZENIE RADY PEDAGOGICZNEJ
odbędzie się 25 sierpnia 2016r. (czwartek) godz. 10.00

Statystyki

Odsłon artykułów:
2396053

Ogląda nas

Odwiedza nas 49 gości oraz 0 użytkowników.