Plany lekcji

Do pobrania są nowe plany lekcji (ważne od 6 lutego 2017r.):

Spotkanie z rodzicami uczniów ZSS w Lipsku

19.01.2017 r. (czwartek) o godz. 15:10

Porządek:
1. Spotkanie ogólne – hol na I piętrze

 • Występ Małej Pasji
 • przedstawienie wyników klasyfikacji półrocznej

2. Spotkanie z wychowawcami w klasach:

 • przedstawienie wyników nauczania i zachowania za I półrocze roku szkolnego 2016/17;
 • przedstawienie programu nauczania wychowania do życia w rodzinie – klasy 5-te SP i klasy: 2C,3A,3B gimnazjum
 • egzamin gimnazjalny - klasy trzecie, ogólne zasady.
 • sprawy różne klasy i szkoły;

  Klub Misyjny „Rafiki" zaprasza również na kiermasz własnoręcznie uszytych zabawek w ramach akcji charytatywnej.

Planowane spotkania z rodzicami w roku szkolnym 2016/17

 • Wrzesień 2016 r. - spotkania z rodzicami dzieci w grupach przedszkolnych, wybór rad oddziałowych i przedstawiciela do Rady Rodziców, sprawy organizacyjne;
 • 22 września 2016 r. – spotkanie z wychowawcami, wybór rad oddziałowych i przedstawiciela do Rady Rodziców, przedstawienie wymagań edukacyjnych z poszczególnych przedmiotów, sposobu sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, warunkami i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć i zachowania, zapoznanie z dokumentami szkoły: Statut ZSS, WZO; przedstawienie programu nauczania wychowania do życia w rodzinie (kl. 5 i 1 gimnazjum); zapoznanie i rodziców klas 1,2,3,4,5 SP i klas 1 i 2 gimnazjum z regulaminem wypożyczania i korzystania z darmowych podręczników – podpisanie oświadczeń; w klasach II gimnazjum – przedstawienie regulaminu realizacji projektów edukacyjnych; egzamin gimnazjalny – ogólne zasady kl. 3, wybór języka obcego;
 • 17 listopada 2016 r. –przekazanie informacji o wynikach w nauce i zachowaniu;
 • 19 stycznia 2017 r. – spotkanie wychowawców z rodzicami, przekazanie informacji o ocenach semestralnych z przedmiotów i ocenie zachowania;
 • 27 kwietnia 2016r. – spotkanie wychowawców z rodzicami, przekazanie informacji o wynikach w nauce i zachowaniu, przekazanie wyników diagnozy "Osiągnięcie gotowości szkolnej" – ( do końca kwietnia).
 • 12 maja 2017 r. - poinformowanie o przewidywanych ocenach rocznych z przedmiotów i ocenie rocznej zachowania.

Spotkanie z rodzicami

  Zapraszamy rodziców uczniów ZSS w Lipsku na spotkanie z wychowawcami w dniu 17.11.(czwartek) o godz. 15.10.
Tematyka spotkania: Informacja o postępach ucznia w nauce, sprawy bieżące klasy. Konsultacje z nauczycielem przedmiotu.

Stypendia edukacyjne

Statystyki

Odsłon artykułów:
2280931

Ogląda nas

Odwiedza nas 59 gości oraz 0 użytkowników.

Strona główna