Terminy rekrutacji do przedszkola

  Zgodnie z zarządzeniem Nr 262/2017 Burmistrza Lipska z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2017/2018 do Samorządowego Przedszkola w Lipsku terminy rekrutacji przedstawiają się następująco:
  1. Składanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego – do dnia 15 marca 2017 roku.
  2. Składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej - od dnia 13 marca 2017 r. do dnia 31 marca 2017 roku.
  3. Podanie do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej – do dnia 10 kwietnia 2017 roku.

  Kryteria rekrutacji
  Do publicznego przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy.
W przypadku większej liczby kandydatów spełniających powyższy warunek, niż liczba wolnych miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria (art. 131 ust.2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. 2017 r. poz. 59):
  1. wielodzietność rodziny kandydata;
  2. niepełnosprawność kandydata;
  3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
  4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
  5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
  6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
  7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Kryteria te mają jednakową wartość.

  Wzór wniosku dostępny jest w przedszkolu oraz w szkole podstawowej.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu:
Samorządowe Przedszkole w Lipsku – 87 6423055

OGŁOSZENIE

SAMORZĄD UCZNIOWSKI OGŁASZA KONKURS PLASTYCZNY
„PTAK Z BIEBRZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO"
PODPISANE PRACE- IMIĘ, NAZWISKO, KLASA - PRZYNOSIMY DO OPIEKUNA SU P.B. MUCHY DO 18.03.2017
TECHNIKA WYKONANIA DOWOLNA, FORMAT A4.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE.

Spotkanie z rodzicami uczniów ZSS w Lipsku

19.01.2017 r. (czwartek) o godz. 15:10

Porządek:
1. Spotkanie ogólne – hol na I piętrze

  • Występ Małej Pasji
  • przedstawienie wyników klasyfikacji półrocznej

2. Spotkanie z wychowawcami w klasach:

  • przedstawienie wyników nauczania i zachowania za I półrocze roku szkolnego 2016/17;
  • przedstawienie programu nauczania wychowania do życia w rodzinie – klasy 5-te SP i klasy: 2C,3A,3B gimnazjum
  • egzamin gimnazjalny - klasy trzecie, ogólne zasady.
  • sprawy różne klasy i szkoły;

  Klub Misyjny „Rafiki" zaprasza również na kiermasz własnoręcznie uszytych zabawek w ramach akcji charytatywnej.

Plany lekcji

Do pobrania są nowe plany lekcji (ważne od 6 lutego 2017r.):

Spotkanie z rodzicami

  Zapraszamy rodziców uczniów ZSS w Lipsku na spotkanie z wychowawcami w dniu 17.11.(czwartek) o godz. 15.10.
Tematyka spotkania: Informacja o postępach ucznia w nauce, sprawy bieżące klasy. Konsultacje z nauczycielem przedmiotu.

Statystyki

Odsłon artykułów:
2396393

Ogląda nas

Odwiedza nas 64 gości oraz 0 użytkowników.

Strona główna