Round up – exercises.

Zaczniemy od zadania 2. Proszę posłuchać nagrania (plik dźwiękowy poniżej) a następnie napisać wszystkie słowa które usłyszycie, jest ich sześć. Nie pomylcie kolejności wysłuchanych słów.

I zadanie 3. Powtórzymy użycie wyrażeń ona ma i on ma. Proszę spojrzeć na osoby (rysunek obok) a następnie w zeszycie napisać co maja poszczególne osoby. Używamy wyrażenia He’s got a… gdy chcemy napisać że On ma… i wyrażenia She’s got a… gdy chcemy napisać że Ona ma… Myślę że nie powinniście mieć zadnych problemów z wykonaniem tych dwóch zadań. Powodzenia :)