Subject: Offers and requests- dialogues.

Podręcznik:ćw.1/86; przeczytaj I uzupełnij dialog odpowiednimi wyrażeniami poniżej:

  • It'll be fun;
  • supermatket;
  • Are you doing;
  • musicians;
  • things;
  • thanks;
  • is it.

Ćw.2/86; przeczytaj I przetłumacz na język polski wyrażenia z Key Phrases. Kto wypowiada te kwestie:  Amelia czy Dan? Skorzystaj z ćw.1 (dialog).

 

Subject: Songs reviews – reading comprehension.

 

Podręcznik: ćw.1,2/87; przeczytaj recenzje piosenek. Odpowiedz na dwa pytania. Uzupełnij Key Phrases na podstawie recenzji.

 

Subject: Pronouns – grammar.

Zapisz w zeszycie:

Przymiotników dzierżawczych (possessive adjectives) używamy do opisania przynależności.

Zaimki osobowe (subject pronouns) służą do zastępowania nazw osób i przedmiotów.

Zaimki w formie dopełnienia (object pronouns) również określają przynależność.

 

Subject Pronouns

(kto?co?)

Possessive Adjectives

(czyj?czyja?czyje?)

Object Pronouns

(kogo?czego?)

I

My

Me

He

His

Him

She

Her

Her

It

Its

It

We

Our

Us

You

Your

You

They

Their

Them

 

Podręcznik strona 87.

Ćw.3; w tekstach znajdź wyrazy na niebiesko i zapisz do czego się odnoszą.

Ćw.4; przepisz zdania do zeszytu, wyrazy na niebiesko zastąp pięcioma zaimkami z ramki.

 

Zeszyt ćw.3/30-ćw. do sprawdzenia

 

1.Zakreśl poprawne formy -ćw. do sprawdzenia

     John is very friendly. I like him / her.

1   I like the lyrics of this song. They / It are interesting.

2   Mr Peterson is their / our science teacher. He teaches us on Tuesdays and Fridays.

3   This pizza is terrible. I don’t like him / it.

4   That’s my mobile phone. Give it to me / you!

5   It’s my mum’s birthday tomorrow. I’m going to buy a present for them / her.