Subject: Review – unit 7 'Music'. (2 godz.)

Podręcznik:ćw.1,2,6/88;

Ćw.1,3/89

Subject: Skills trainer – unit 7.

W niektórych zdaniach pojawia się czasownik posiłkowy will + czasownik w formie podstawowej                    (will improve), używany najczęściej do wyrażania własnych przypuszczeń, w przypadku obietnic, decyzji podejmowanych w chwili mówienia, oraz oferowania pomocy, a także wtedy, gdy o nią prosimy.

Budowa zdania twierdzącego z użyciem 'will' :

Podmiot + operator will + czasownik w formie podstawowej + reszta zdania

I will deliver the box by tomorrow. - Dostarczę to pudełko do jutra.
She will buy you an apple. - Ona kupi Ci jabłko.
They will pay for that! - Zapłacą za to!

Zauważ, że 'will' jest takie samo dla wszystkich osób.

Podręcznik:ćw.4,5/90-91.

Zeszyt ćw.2,3/31.