1. wtorek 26 maja

Temat: Jak namalować barwę słowem?

 1. Podręcznik str. 208 – Czesław Miłosz „Mały traktat o kolorach”. Zapoznaj się z tekstem oraz notatką o autorze.
 2. W formie mapy myśli sporządź notatkę na temat naszego noblisty.
 3. Wykorzystując informacje zawarte w ramce MAM POJĘCIE , udowodnij, że tekst Miłosza to traktat (pisemnie).
 4. Czy wiesz, że niektórym kolorom w naszej kulturze przypisuje się znaczenie symboliczne, np. biel – niewinność, czystość. Poszukaj informacji na temat symboliki jeszcze innych kolorów (co najmniej 5). Notatkę zapisz w zeszycie. Nie wysyłaj.

 

 

 1. środa 27 maja

Temat: Dlaczego przyjaźń to maksisprawa?

 1. Podręcznik str. 211 – 212 – Leszek Kołakowski „O wrogu i o przyjacielu”. Zapoznaj się z tekstem oraz notatką o autorze i o lekturze.
 2. Zadanie 4/212 z podręcznika – pisemnie w zeszycie.
 3. Zadanie 10/213 z podręcznika - pisemnie w zeszycie.

Prześlij do sprawdzenia.

 

 1. czwartek 28 maja

Temat: Elementy aktu komunikacji.

 1. Zapisz w zeszycie i zapamiętaj:

Komunikacja to inaczej porozumiewanie się ludzi. Codziennie mówimy do kogoś lub piszemy, czyli dokonuje się akt komunikacji językowej. Najważniejszymi elementami  takiego aktu są NADAWCA I ODBIORCA.  Pozostałe elementy to komunikat, kontakt, kontekst i kod.

 1. Obejrzyj filmik : https://www.youtube.com/watch?v=BQEeNT3R97Q i na jego podstawie wyjaśnij pisemnie w zeszycie, jak inaczej można określić te pozostałe elementy.
 2. Przerysuj do zeszytu schemat komunikacji językowej z podręcznika (str. 317).

Dziś niczego nie wysyłaj.

 

 1. piątek 29 maja

Temat: O intencjach wypowiedzi.

 1. Zapoznaj się z tematem w podręczniku na str. 319.
 2. Obejrzyj filmik: https://www.youtube.com/watch?v=P-M5efdvhik
 3. Praca domowa: ćw. 13 i 14 str. 321 z podręcznika (pisemnie, prześlij do sprawdzenia).