Od 1 czerwca w szkole możliwe są indywidualne  15 – minutowe konsultacje z języka angielskiego ( piątki w godzinach  11.00 – 13.00). Na konsultacje  proszę umawiać się mailowo w celu ustalenia konkretnej godziny. Udział w konsultacjach jest nieobowiązkowy. Uczniom dojeżdżającym szkoła nie zapewnia dowozu.

 

Subject: Feelings – new vocabulary.

 

 Podręcznik: ćw.1/92

Zastanów się. Co to jest fobia? Czy masz jakąś?

Spójrz na tytuł kwestionariusza, co znaczy risk factor? Odpowiedz na pytania z kwestionariusza, spójrz w klucz odpowiedzi. Czy się zgadzasz?

Ćw.2/93; przymiotniki 1-8 znajdź w kwestionariuszu, dopasuj do przyimków z ramki, przetłumacz na j. polski.

Zeszyt ćw.1/32 - ćw. do sprawdzenia.

 

Subject: 'Scream machines' – reading comprehension.

 

Podręcznik: ćw.1/94; przeczytaj tekst, jaki problem ma Jane Clark?

Ćw.2/94; przeczytaj tekst ponownie i wybierz właściwe odpowiedzi.

Ćw. 3/94; w słowniku, sprawdź znaczenie słów z tekstu na niebiesko, następnie uzupełnij zdania właściwym wyrazem.

Zeszyt ćw.2,3/32- ćw. do sprawdzenia.

 

Subject: Vocabulary practice.

 

Poniższe dwa zadania wyślij do sprawdzenia.

Unit 8 Vocabulary

1  Uzupełnij zdania. Wpisz about, at, in lub of.

1      I’m really worried _______ the race tomorrow.

2      She’s very fond _______ dogs.

3      My sister is really nervous _______ her new job.

4      I’m quite interested _______ classical music.

5      Matt is really bad _______ cooking.

2  Uzupełnij zdania przymiotnikami z ramki.

           good   interested   keen   nervous   scared   

1      I’m not very ______________ at dancing.

2       Amy is ______________ of snakes. She can’t even look at them.

3      I’m ______________ about flying. I don’t like high places.

4      She’s ______________ in clothes and fashion.

5      He’s ______________ on basketball. He plays it all the time.