Witam

W tym tygodniu temat na str-222-225.

W 1923r. Piłsudski osunął się od polityki i zamieszkał w Sulejówku. W Polsce rządy sprawował obóz polityczny zwany Rządem Chjeno-Piasta pod kierunkiem Wincentego Witosa. W kraju  był kryzys  gospodarczy, bezrobocie,strajki i hiperinflacja. Ugrupowania lewicowe demonstrowały i domagały się powrotu Piłsudskiego. W maju 1926 r doszło do tw. Przewrotu majowego- walk w Warszawie, które pochłonęły prawie 400 osób. Prezydent Stanisław Wojciechowski  ustąpił. Nowym prezydentem został Ignacy Mościcki. Piłsudski dążył do przeprowadzenia  reform uzdrowienia państwa tzw. Sanacji. Chociaż nie posiadał żadnego urzędu , to w jego ręku skupiała się władza państwowa. Były to tzw. Rządy autorytarne. Zwolennicy utworzyli  BBWR , przeciwnicy- Centrolew. Obóz prawicowy powołał- SN, OWP, ONR. W 1930r. aresztowano opozycje rządu bez wyroku sądu. 23 kwietnia 1935 r.   sejm uchwalił konstytucję zwaną kwietniową.  12 maja zmarł Piłsudski- obóz sanacji zaczał się rozpadać.