T: Energia wewnętrzna. Ciepło właściwe. Zmiany stanów skupienia.

     W zeszycie można zapisać:

Energia wewnętrzna ciała -jest sumą energii kinetycznych wszystkich cząsteczek,      z których zbudowane jest ciało i energii potencjalnych związanych z wzajemnym oddziaływaniem tych cząsteczek.

Energia wewnętrzna jest tym większa, z im większej liczby cząsteczek ciało się składa.

Czyli z tą energią związane jest pojęcie ciepła i temperatury.

Temperatura- informacja o stanie ogrzania ciała lub jest to średnia energia kinetyczna cząsteczek ciała.

Ciepło- energia „transportowana” od ciała do ciała.

   Ciepło może być przekazywane na 3 różne sposoby:

  1. przewodnictwo- zachodzi przy bezpośrednim kontakcie ciał o różnych temperaturach, np. metalowa łyżeczka zanurzona w szklance z gorącą wodą (po pewnym czasie łyżeczka też się ogrzeje),
  2. konwekcję- czyli inaczej „unoszenie ciepła”- ogrzana ciecz (gaz) unosi się do góry, podczas gdy chłodniejsza jest na dole– loty balonem; konwekcja nad ogniskiem, w piekarniku,
  3. promieniowanie- sposób przekazywania ciepła na odległość- np. Ciepło przenoszone ze Słońca na Ziemię. Ogrzewanie się przy ognisku.

Proponuję obejrzeć krótkie filmiki z doświadczeniami i komentarzem, aby lepiej zrozumieć dane zagadnienie.

  YouTube: „Fizyka od Postaw”

  • Jak łączą się energia wewnętrzna i temperatura?
  • Jakie są sposoby przekazywania ciepła? Co to konwekcja?
  • Pierwsza zasada termodynamiki, praca, ciepło w doświadczeniach.
  • Ciepło właściwe, pojemność cieplna. Proste wyjaśnienie!
  • Stany skupienia i bilans cieplny. Po co bałwanowi czapka?

 Pozdrawiam. A. H.