TEMAT: WPŁYW ZMIAN POLITYCZNYCH I GOSPODARCZYCH PO 1989 ROKU NA STRUKTURĘ ZATRUDNIENIA.

Podręcznik str. 184 -186

Materiały dodatkowe (warto obejrzeć film) - https://www.youtube.com/watch?v=qFMP42dAi2E

Notatka:

 1. Przemiany polityczne i gospodarcze, które zaszły po 1989 roku wywarły duży wpływ na strukturę zatrudnienia. Zmniejszył się w niej udział przemysłu i budownictwa, a zwiększył się dział usług. Zmiany te nastąpiły między innymi w konurbacji katowickiej oraz w aglomeracji łódzkiej.

 2. Po II wojnie światowej w naszym kraju zaczęto wdrażać model gospodarki centralnie sterowanej, która polegała na:

 • dominacji własności państwowej,

 • cenach ustalanych przez państwo,

 • centralne planowanie i zarządzanie gospodarką,

 • ograniczenie możliwości prowadzenia działalności gospodarczej przez obywateli.

 1. Po 1989 roku zaszły zmiany polityczne, które miały wpływ na gospodarkę. Zaczęła wówczas funkcjonować gospodarka rynkowa (zapoczątkowano restrukturyzację przemysłu), która polegała na:

 • dominacji własności prywatnej,

 • cen ustalanych przez rynek,

 • procesów gospodarczych regulowanych przez rynek,

 • swobodnym prowadzeniu prywatnej działalności gospodarczej przez obywateli.

 1. Przeanalizuj wykres w podręczniku (str. 186) przedstawiający strukturę zatrudnienia w konurbacji katowickiej i aglomeracji łódzkiej w latach 1988 i 2015. Następnie podkreśl prawdziwe informacje w zdaniach.

 1. W 1988 roku zatrudnienie w przemyśle i budownictwie w aglomeracji katowickiej było niższe / wyższe niż w aglomeracji łódzkiej.

 2. W 2015 roku zatrudnienie w usługach, zarówno w aglomeracji łódzkiej, jak i w konurbacji katowickiej, było niższe / wyższe niż w roku 1988.

 3. W 1988 roku zatrudnienie w usługach, zarówno w aglomeracji łódzkiej, jak i w konurbacji katowickiej, było niższe / wyższe niż zatrudnienie w przemyśle i budownictwie.

 4. W 2015 roku zatrudnienie w usługach, zarówno w aglomeracji łódzkiej, jak i w konurbacji katowickiej, było niższe / wyższe niż zatrudnienie w przemyśle i budownictwie.

 1. Ustal, których obszarów dotyczą poniższe opisy. Przy zdaniach opisujących aglomerację katowicką wpisz literę K, a przy zdaniach opisujących aglomerację łódzką –literę Ł.

 1. Przed 1989 rokiem funkcjonowały tam duże zakłady włókiennicze -

 2. W wyniku restrukturyzacji przemysłu powstały zakłady z branży motoryzacyjnej -

 3. W wyniku restrukturyzacji przemysłu zlikwidowano wiele nierentownych kopalni -

 4. Obecnie funkcjonują tam duże zakłady produkujące sprzęt AGD. E. Współcześnie działa tam wiele małych zakładów projektujących i szyjących ubrania –


TEMAT: WPŁYW TRANSPORTU NA ROZWÓJ PRZEMYSŁU I USŁUG.

Podręcznik str. 187 – 189

  1. Obecnie rozwój przemysłu i usług zależy w dużym stopniu od bliskości sieci transportowej. Na przykład przy autostradzie A4 w Bielanach Wrocławskich na terenach rolniczych wybudowano Duzy kompleks handlowy, fabryki oraz centra logistyczne.

  1. Na podstawie powyższych informacji oraz podręcznika (str. 187 – 189) uzupełnij tabelę dotyczącą wpływu transportu na rozwój działalności gospodarczej.

Wpływ transportu na rozwój działalności gospodarczej

Korzyści

Zagrożenia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  1. Podaj trzy korzyści gospodarcze, które czerpie Trójmiasto z funkcjonowania dużych portów morskich w Gdyni i Gdańsku.

  1. Oceń prawdziwość poniższych informacji. Zaznacz P, gdy informacja jest prawdziwa lub F, jeśli jest fałszywa.

1.

Mieszkańcy Gdańska mogą codziennie dojeżdżać do pracy do Warszawy.

P

F

2.

W związku z dynamicznym wzrostem długości linii kolejowych wzdłuż tych linii rozbudowuje się centra logistyczne.

P

F

3.

Rozwój transportu przyciąga nie tylko firmy, lecz także osadnictwo, które rozwija się w pobliżu szlaków transportowych.

P

F

  1. Dopisz do wymienionych typów statków towarowych właściwe przykłady przewożonych nimi ładunków wybranych spośród podanych.

węgiel kamienny, ropa naftowa, rudy żelaza, ubrania, zboża, skroplony gaz ziemny, zabawki

masowce -

zbiornikowce -

kontenerowce (tankowce)-