W tym tygodniu temat z por. str 226- Społeczeństwo polskie w latach 1918-1939.

Notatka do zeszytu:

W okresie międzywojennym 1918-1939 Polska była krajem rolniczo- przemysłowym. 65% ludności utrzymywało się z rolnictwa, a 14% z przemysłu, górnictwa, kilkanaście % to klasa średnia- rzemieślnicy, inteligencja, a właściciele ziemscy –niewiele ponad 1%. Polska międzywojenna była krajem wielonarodowym. Najważniejszymi problemami były konflikty: polsko-ukraiński i polsko-białoruski.