Na początku chciałabym przypomnieć jak powinna wyglądać notatka (zamieszczałam te informacje na samym początku - raz jako wiadomość w dzienniku elektronicznym, a drugi raz przy temacie z biologii wysłanym 21 kwietnia, zresztą pamiętacie też z lekcji, ,że jeżeli jakieś zagadnienie jest w formie tabeli lub schematu, czy rysunku, to tylko piszemy numer strony z podręcznika – gdzie te treści po prostu odnaleźć). Sumując –nie trzeba pisać długich opowiadań (w zależności od tematu 1- 2 strony maksymalnie), bo notatka ma służyć dla Was do nauki, a nie żeby zadowolić nauczyciela. Także bardzo krótko i na temat. Skupiajcie się bardziej na nauczeniu się, niż na pisaniu.

Druga sprawa: jeżeli Chcielibyście poprawić ocenę na koniec roku z biologii, to proszę przygotować się z działów: „Rozmnażanie „ I „Regulacja nerwowo – hormonalna” i przyjść na konsultacje.

Temat: Równowaga wewnętrzna organizmu.

Str. 245-246

 1. Co to jest homeostaza organizmu?

 2. W jaki sposób regulowany jest poziom glukozy we krwi?

 3. W jaki sposób człowiek utrzymuje stałą temperaturę ciała?

 4. W jaki sposób organizm człowieka broni się przed wychłodzeniem lub przegrzaniem?

 

Temat: Choroba – zaburzenie homeostazy.

Str. 247- 252

 1. Co to jest zdrowie?

 2. Jakie są rodzaje zdrowia?

 3. Dlaczego wysiłek fizyczny pozytywnie wpływa na organizm człowieka?

 4. Co to jest choroba?

 5. Jakie są drogi przenoszenia zakażeń, co jest źródłem zakażenia i jakie są sposoby unikania zakażeń.

 6. Jakie są choroby cywilizacyjne?

 7. Dlaczego trzeba być ostrożnym przy przyjmowaniu antybiotyków?


Temat: Uzależnienia – kofeina, nikotynizm, alkoholizm,, narkomania, lekomania, dopalacze.

 1. Przeczytaj tekst str.253- 256.

 2. Dlaczego trudno jest wyleczyć się z uzależnień?

 3. Jak uniknąć uzależnień?

Temat: Powtórzenie z działu: „Równowaga wewnętrzna organizmu”

 1. Przeczytaj tekst powtórzeniowy ze str.257.

 2. Zrób test powtórzeniowy ze str.258, a następnie sprawdź odpowiedzi na str. 260.

 

Temat: Budowa i działanie układu wydalniczego.

Str.153

 1. Jakie są sposoby wydalania, drogi wydalania i wydalane związki w organizmie człowieka?

 2. Wymień narządy układu wydalniczego (moczowego).

 3. Jak jest zbudowana nerka?

 4. Jak powstaje mocz?

 5. Jakie składniki zawiera mocz ostateczny, a jakie mocz pierwotny?


Temat: Higiena i choroby układu wydalniczego.


 1. Jak dbać o układ wydalniczy?

 2. Wymień 3 choroby układu wydalniczego i określ ich przyczynę, objawy, leczenie i profilaktykę.

 3. Na czym polega dializa krwi?