Jeżeli ktoś chce poprawić ocenę z chemii na koniec roku, to niech się przygotuje z działów: „Łączenie się atomów. Równania reakcji chemicznych” i Woda i roztwory wodne- rozpuszczalność i zadania na stężenie procentowe roztworu” – poprawa na konsultacjach

Temat: Tlenki metali i niemetali.

 1. Proszę przeczytać i dokładnie przeanalizować tekst str.196 – 201.

 2. Obejrzyj film: https://www.youtube.com/watch?v=AisZPD0G3sw

 3. Wykonaj zadania z podręcznika: 1,2, 3, str. 201.

 

Temat: Elektrolity i nieelektrolity.

 1. Proszę przeczytać tekst z podręcznika ze str. 202- 208.

 2. Obejrzyj film:https://www.youtube.com/watch?v=FaHfeHyKLGY

 3. Co to są elektrolity i nieelektrolity,, podaj po 1 przykładzie.

 4. Wykonaj zadanie (doświadczenie) 3 lub 4 ze str.208.

 5. Co to są wskaźniki?

 6. Wymień 3 wskaźniki chemiczne i 3 wskaźniki naturalne.

Temat: Wzory i nazwy wodorotlenków.

 1. Przeczytaj temat ze str. 209-210.

 2. Obejrzyj film: https://www.youtube.com/watch?v=ESLmb1GrIMc

 3. Wykonaj zadanie1,2 str.210.

Temat: Wodorotlenek sodu i wodorotlenek potasu.

 1. Przeczytaj tekst ze strony 211- 215.

 2. Obejrzyj film: https://www.youtube.com/watch?v=oqaiMzRtrSc

 3. Obejrzyj film: https://www.youtube.com/watch?v=7aMmuOCYazc

 4. Zapisz właściwości fizyczne i chemiczne tych wodorotlenków.

Temat: Wodorotlenek wapnia.

 1. Przeczytaj tekst ze strony 216-218

 2. Obejrzyj film: https://www.youtube.com/watch?v=jUyyzyvsoaY

 3. Zapisz właściwości fizyczne i chemiczne tego wodorotlenku.

Temat: Sposoby otrzymywania wodorotlenków praktycznie nierozpuszczalnych w wodzie.

 1. Przeczytaj tekst ze str.219.

 2. Obejrzyj film: https://www.youtube.com/watch?v=H3TSkiscGkk

 3. Zapisz sposoby otrzymywania tych wodorotlenków ( czerwony druk str.219).

 4. Wykonaj zad. 1 ze str.221 (rozłóż tabelę rozpuszczalności wodorotlenków na końcu książki)

 

Temat: Proces dysocjacji jonowej zasad.

1.Na czym polega dysocjacja jonowa zasad? ( czerwony druk, str,223).

2. Obejrzyj film: https://www.youtube.com/watch?v=H7ZIKBUGoWE

3. Zapisz równanie ogólne dysocjacji zasad. (czerwony druk, str.223.)

4. Wykonaj zadanie 1 str.224.

Jeżeli są jakieś problemy z pisaniem reakcji zapraszam na konsultacje