Temat: Nasze oceny zachowania.

Lekcji wychowawczej on line dziś nie będzie. Zamiast tego:

  1. Spróbuj ocenić swoje zachowanie w tym półroczu. Weź pod uwagę kryteria zawarte w statucie oraz pracę w systemie zdalnym. Prześlij mi swoją propozycję oceny zachowania.

  2. Spróbuj też ocenić zachowanie swoich kolegów. Napisz konkretną propozycję oceny każdej osoby, tak jak robiliśmy to w każdym semestrze.

Prześlij mi to na Messengerze.