Poniedziałek 20.04
 
Temat: Чем они интересуются?
 
Odmianę czasownika заниматься , интересоваться macie w podręczniku na str. 77 zad. 4. Proszę przeczytać uważnie. Zwróćcie szczególną uwagę na odmianę czasownika интересоваться .
 
Proszę zapisać pod tematem:
 
(zajmować się )       заниматься чем?  спор т ом ( r . m .) , музык ой ( r . ż.)
 
(interesować się)     интересоваться чем? театр ом ( r . m .), мод ой  ( r . ż.)
 
Proszę wykonać w zeszycie przedmiotowym:
 
Zad.5/77 (zapisz 4 pełne zdania)
Zad.6/78 (przetłumacz 4 zdania na j. ros.)
 
 
Piątek 24.04. 2020r.
 
Temat: Интересы школьников.
 
Proszę przeczytać krótki tekst o zainteresowaniach młodych ludzi- zad.11a /79 podręcznik
 
Pod tekstem macie 5 zdań fałszywych i prawdziwych. W zeszycie przedmiotowym zapiszcie te  zdania ( tam gdzie trzeba zdania fałszywe zamieńcie na zdania prawdziwe)
 
Proszę wykonać zad.10/79. Powodzenia.
Kontakt na Messengerze.