Temat: Ćwiczenia w uzgadnianiu współczynników stechiometrycznych  w równaniach reakcji.

Obejrzyj film: youtube.com/watch?V=BK2nFbTyNso#action=share

Ten film rozjaśni  Wam, jeżeli  ktoś ma problemy jeszcze z uzgadnianiem współczynników stechiometrycznych, jak bilansować lewą i prawą stronę w równaniu reakcji chemicznej

Zadanie 1. Uzgodnij współczynniki stechiometryczne:

1) Al + S → Al2S3

2) Na + S → Na2S

3) P + S → P2S5

4) Cu + O2 → CuO

5) C + O2 → CO2

6) Al + O2 → Al2O3

7) Cu + O2 → Cu2O

 

Zadanie 2. Uzgodnij równania w podanych przykładach (dobierz współczynniki stechiometryczne):

1) FeO + C → Fe + CO2

2) Cu2O + H2 → Cu + H2O

3) NO2 → NO + O2

4) H2 + N2 → NH3

5) K2O + H3PO4 → K3PO4 + H2O

6) Mg (OH)2 + HCl → MgCl2 + H2O

7) CaO + CO2 → CaCO3

8) NaOH + SO3 → Na2SO4 + H2O

9) Al2O3 + HNO2 → Al(NO2)3 + H2O

 

Zadanie 3. Napisz wzorem i uzgodnij równanie reakcji chemicznej.

a) sód + tlen → tlenek sodu

b )tlenek rtęci → rtęć + tlen

c) wapń + chlor → chlorek wapnia

d) magnez + woda → tlenek magnezu + wodór

e) tlenek ołowiu(II) + wodór → ołów + woda