Temat: Higiena oka i ucha.

 Str.203- 207

Po przeczytaniu tematu lekcji napisz w zeszycie:

  1. Jakie są wady wzroku ? wymień i opisz je.
  2. Na czym polega higiena oczu?
  3. Wymień i opisz krótko choroby oczu.
  4. Napisz krótko, co może uszkodzić słuch?

Temat: Zmysły powonienia, smaku i dotyku.

 Str. 208 – 210

  1. Gdzie leżą i co to są komórki węchowe?
  2. Jakie smaki rozróżnia człowiek?
  3. Opisz krótko lub narysuj schemat , w jaki sposób odczuwamy smak na języku.
  4. Jak To się dzieje, że odczuwamy dotyk?

Proszę pamiętać, że notatka ni musi byś tylko w formie pisanego jednolitego tekstu – formę pozostawiam każdemu indywidualnie ( w zależności jak komu wygodniej się nauczyć – bądźcie kreatywni.