1. wtorek 27 kwietnia

Temat: Temat słowotwórczy i rdzeń; przedrostki i przyrostki; złożenia zrosty i zestawienia – cała wiedza ze słowotwórstwa do powtórzenia.

 

ZADANIE 1.  Powtórz sobie następujące  zagadnienia ze słowotwórstwa:

 • Czym się zajmuje słowotwórstwo ?
 • Co to jest wyraz podstawowy i pochodny? Czy jeden wyraz może być jednocześnie podstawowy i pochodny?
 • Jak się nazywają cząstki wyrazu pochodnego?
 • Jakie znasz rodzaje formantów?
 • Jaka jest funkcja formantów?
 • Czym jest oboczność i parafraza słowotwórcza?
 • Co to jest rodzina wyrazów i wyraz pokrewny?
 • Czym jest rdzeń wyrazowy?
 • Co to są wyrazy złożone i jakie znasz ich typy?
 • Jakie znasz typy skrótowców?

ZADANIE 2 .  Wykonaj następujące zdania w zeszycie :   NIE WYSYŁAJ.

 1. Podaną rodzinę wyrazów przedstaw na wykresie:

twórca, utwór, stworzony, stworzyciel, utworzyć, tworzyć, stworzyć, twórczy, twórczość, stworzenie.

 

 1. Od czasowników czytać, biegać utwórz wskazane słowa. Oddziel formant od podstawy słowotwórczej.
  1. nazwa czynności: ……….., ……….., ………. .
  2. nazwa wykonawcy czynności: ……….., ……….., ………. .
  3. nazwa żeńska wykonawcy czynności: ……….., ……….., ………. .
  4. nazwa miejsca: ……….., ……….., ………. .
  5. nazwa narzędzia: ……….., ……….., ………. .
  6. 3. Dopisz wyrazy pokrewne o zabarwieniu dodatnim oraz ujemnym.

łyżka - …………………………………. - …………………………………………..

ząb -…………………………………. - …………………………………………..

dziecko - …………………………………. - …………………………………………..

starzec - …………………………………. - …………………………………………..

ścierka - …………………………………. - …………………………………………..

 

 1. Zapisz dowolne rzeczowniki i czasowniki. Wykorzystaj podane przyrostki i przedrostki.

Przyrostki:  - anie, - isko, - arka, - ik, - ość.

Rzeczowniki : …………………………………………………………………………………………………….

Przedrostki:  z-, pod-, s-, bez-, roz-.

Czasowniki: …………………………………………………………………………………………………………

 

 1. Wymień kategorie znaczeniowe rzeczowników utworzonych w zadaniu 4.

- anie -  nazwy ……………., -isko – nazwy ………….., -arka – nazwy …………, -ik – nazwy ……………, -ość – nazwy …….

 

 1. Zbuduj rodziny wyrazów: waga, droga, góra (co najmniej po siedem wyrazów). Podkreśl rdzenie, wypisz oboczności.
 • ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
 • ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 • …………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 1. Uzupełnij notatkę.

Połączenie kilku wyrazów w jedną całość znaczeniową nosi nazwę: ……………………………………………………, np. maszyna do pisania, Góry Stołowe, ………………………………………….. .

Połączenie kilku wyrazów w jeden, bez użycia formantów , a przy zachowaniu cząstek fleksyjnych podstaw słowotwórczych, nazywamy ……………………………………………., np. jachtklub, Krasnystaw, ………………………………

Cechą charakterystyczną  ……………………………………. jest występowanie  w jego budowie co najmniej dwóch podstaw słowotwórczych oraz łączącego je formantu  -o-, -i-, -y- lub łącznika, np. mrówkojad, drogocenny, biało-czerwony, …………………………………………..

 

 1. Podziel wyrazy na trzy grupy w zależności od ich budowy. W nagłówku tabeli zapisz nazwę każdej z grup.

Bogumiła, różnorodny, koniokrad, Virtuti Militari, pucybut, zamążpójście, Stary Sącz, małosolny, czarna jagoda, lekceważyć

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Uzasadnij pisownię podanych wyrazów – odwołaj się do ich budowy słowotwórczej.
 • ………………………………………………….. → starzec
 • ………………………………………………….. → dochód
 • ………………………………………………….. → wietrzyć
 • ………………………………………………….. → zdrówko
 • ………………………………………………….. → pieniężny
 • ………………………………………………….. → zagłówek
 • strych → ………………………………………..
 • ruch → …………………………………………..

Poprawne odpowiedzi do  tych zadań zostaną zamieszczone w naszej grupie w aplikacji Messenger w środę (29 kwietnia)o godzinie 10:00. Proszę sobie sprawdzić.

 

 1. środa 28 kwietnia

Temat: Test ze słowotwórstwa.

 Do wykonania na ocenę test na WSiPnet. Termin: 30 kwietnia godz. 18.00.

 

 1. czwartek 30 kwietnia

Temat: Podać pomocną dłoń. O radości dawania.

 1. Obejrzyj plakat promujący bezinteresowne działania – podr. str. 186.
 2. Zapoznaj się z 3 ramkami „Mam pojęcie” str. 187
 3. Zaproponuj własne hasło reklamujące dobre uczynki. Zapisz je w zeszycie – nie wysyłaj, sprawdzimy po powrocie do szkoły.