Temat: Powtórzenie z działu: „ Narządy zmysłów”.

  • Przeczytaj tekst powtórzeniowy ze str. 211.
  • Zrób w zeszycie test powtórzeniowy ze str.212.

 Temat: Męski układ rozrodczy.

  1. Przeczytaj temat str. 215- 217.
  2. Napisz funkcje układu rozrodczego męskiego.
  3. Wyjaśnij co to są gonady i gamety.
  4. Wypisz pierwszorzędowe i drugorzędowe męskie cechy płciowe.
  5. Wymień budowę męskiego układu rozrodczego i określ funkcje każdego elementu budowy.
  6. Narysuj plemnik i podpisz elementy jego budowy.
  7. Jak nazywa się męski hormon i jaką pełni funkcję?