Subject: Music and instruments – new vocabulary.

 

Podręcznik:ćw. 1/80-81, przeczytaj quiz na temat muzyki. Do zeszytu przerysuj ramkę i wpisz w odpowiedniej kategorii wyrazy z quizu w kolorze niebieskim. Dodaj swoje przykłady.

Ćw.2. - przeczytaj quiz ponownie i wybierz odpowiedzi.

 

Sprawdź ile odpowiedzi miałeś poprawnie:

1b,2a,3c,4a,5a,6c,7a,8b,9a

 

Zeszyt ćw.1,2/28

 

Subject: A song – reading.

 

song lyrics – tekst piosenki

 

Podręcznik:ćw.1/82 – przeczytaj tekst piosenki i odpowiedz na pytania. Who...? Kto...?

 Ćw.2/82- przeczytaj słowa piosenki i komentarze, zadecyduj czy podane zdania są fałszywe czy prawdziwe. Uzasadnij swoją opinię jak w przykładzie:

I think it's true/false because.....(imię) says (zdanie z tekstu)

 

Ćw.3/82 – sprawdź w słowniku znaczenie słów w kolorze niebieskim, następnie uzupełnij zdania.

(ćw. do sprawdzenia)

GOOD LUCK !!!

Subject: Vocabulary practice – ćwiczenia.

UNIT 7- VOCABULARY

1  Dopasuj definicje 1–5 do wyrazów a–e.

1___   2___   3___   4___   5___

1      a group of musicians                       a   lyrics

2      the words of a song                         b   a hit

3      they really like a singer                    c   reggae

4      a very popular song                         d   a band

5      a type of music                                e   fans

2  Wybierz odpowiednie wyrazy.

1      What time is the band / concert / song tonight?

2      I love watching music videos / downloads / lyrics.

3      My brother is playing the salsa / lyrics / drums in a concert.

4      Mozart is a famous folk / classical / rock composer.

5      My favourite rock fan / view / band is Linkin Park.

 

 W zeszycie zapisujemy tylko odpowiedzi I wysyłamy do sprawdzenia – oba ćwiczenia.

 

GOOD LUCK !!!